Dispenserings-, lackning- och plasmautrustning

Mycronics jet printing-, dispenserings-, beläggnings-, och plasmatekniker gör det möjligt att lösa alla utmaningar när det gäller dispensering och konforma beläggningar. 

MY700 är ett höghastighetsjettingssystem med en kapacitet på 1 000 000 punkter per timme och MYSmart-serien erbjuder ett brett utbud av specialiserade dispenserings- och lackningslösningar för vår globala kundbas.

Distinkta fördelar

Varje specialiserad produktlinje erbjuder tydliga fördelar inom sina respektive fält, in-line dispenseringslösningar för högvolymtillverkning, table-top applikatorer för R&D och batchbaserade produktionsmiljöer, konforma beläggningssystem för att skydda komplex elektronik och göra den mer robust och våra säkra plasmasystem erbjuder >10x högre produktivitet jämfört med traditionella vakuumplasmasystem.

Bland standardfunktionerna i serien finns robotteknik med hög precision, laserdetekteringssystem med hög noggrannhet, automatiserade kalibreringsrutiner, robusta referensmärkesalgoritmer, höghastighetsjetting med mera.

Komplett utbud av inline-dispenseringslösningar

In-line dispenseringslösningarna i MYSmart-serien, beprövade i de mest avancerade produktionsmiljöer, erbjuder ett brett utbud av in-line dispenseringslösningar tillsammans med en heltäckande produktportfölj inom ventilteknik.

  • MYD10: kompakt universalapplikator. Beprövad i produktionsmiljöer med höga volymer och med de strängaste kraven med tusentals installerade globalt.
  • MYD10i: storformatsvariant av MYD10 för dispenseringsprocesser för stora kort
  • MYD10F: applikator med dubbla banor och inbyggd vändare för dubbelsidiga dispenseringsapplikationer
  • MYD50: För tillämpningar med högre precision, till exempel komplexa chipkapslingar, ökar den kraftfulla MYD50 produktiviteten med linjär motorisk rörelsestyrning.
  • MYD55X: 5-axlig precisionsapplikator för dispensering på 3D-ytapplikationer med krav på hög noggrannhet och hög kapacitet.

Höghastighetsjetdispensering av lim

MY700 Jetapplikatorn är den snabbaste och mest exakta jetdispenseringsplattformen på marknaden. Dess beprövade förmåga att strålskriva en mängd olika lim, UV-material och epoxi on-the-fly i hög hastighet gör den till den perfekta lösningen för slumpmässiga punktapplikationer med en hastighet på upp till 1 miljoner punkter i timmen.

Högpresterande konforma beläggningssystem

I takt med att elektronik bäddas in i en oändlig mängd produkter ökar även behovet av att skydda och göra dem mer robusta. Behovet av konforma beläggnings- och industriella dispenseringssystem med hög precision är större än någonsin.

Automatisera komplexa lackningsprocesser, övervaka processparametrar och byt spraymönster utan avbrott. MYC50 ger dig kraftfulla, programvarudrivna processkontroller som säkerställer år av produktivitet för även de mest komplexa kretskorten.

Behandling av plasmaytan

Plasmaytbehandlingssystemet MYSmart är inte bara renare och mer mångsidigt än traditionella plasmakammare. Det säkerställer även betydligt högre rengöringshastigheter med högre yield och förbättrad spårbarhet vid atmosfäriskt tryck. Denna unika och säkra plasmateknik kan ge tio gånger snabbare processer jämfört med vakuumplasmakammare och återinsätter inte partikel på kort, vilket även gör den 100 gånger renare.

 

Produkter

MYSmart tabletop dispensing

Bordsrobot för dispensering
MYT-serien för bordsrobotar

MYSmart in-line dispensing

In-line dispensering
MYD in-line dispenseringsserien

High speed jet dispening

Höghastighetsdispensering
MY700 jetdispenser

MYSmart conformal coating Konforma beläggningar
MYC-serien för lackering
MYSmart plasma treatment

Plasmabehandling
MYS-serien för plasmabehandling