SIGMA Link

Branschens
mest avancerade
programsvit för
processtyrning

SIGMA Link

Branschens
mest avancerade
programsvit för
processtyrning

SIGMA Link

Branschens
mest avancerade
programsvit för
processtyrning

Omvandlar inspektionsdata

till bättre produkter

Få de data och bilder du behöver för att öka produktionsutbytet, analysera kretskortsprocessen och löpande förbättra produkterna. SIGMA Link är ett webbaserat gränssnitt för enhetlig hantering av SPI- och AOI-data i realtid, som du kan använda för att ansluta flera maskiner till ditt produktionsstyrningssystem (MES). Tack vare snabb korrelation och analys av data erbjuder det stora möjligheter att mäta, reglera och förutse processvariationer. 


Viktiga fördelar

  • KRAFTFULLA
    fjärranslutna verktyg för produktionshantering
  • ENHETLIG
    bearbetning av SPI-, AOI- och MES-data
  • SMARTA
    funktioner för övervakning, analys och uppföljning

Omforma data till prestanda

Med programsviten SIGMA Link får du den kontroll och den kunskap du behöver för att omforma viktiga inspektionsdata till ett kontinuerligt högre produktionsutbyte. Den baseras på enhetlig hantering av SPI- och AOI-data och möjliggör skalbar övervakning av processerna i en produktionslina, enkel analys av hela monteringsprocessen för kretskort och komplett uppföljning av data och bilder. Tack vare det kan du enkelt analysera avvikelser i processen och på så sätt uppnå en ny nivå av kvalitet och automatisering.

Enkel programmering med SIGMA Import

Programmodulen SIGMA Import genererar iCAD- och VIS-filer från Gerber- och CAD-data. Detta säkerställer att AOI- och SPI-information hanteras enhetligt i databasen, vilket är grunden för enkel uppföljning och granskning samt för analysen av komponent-till-lödö.

Översikt över resultatet med SIGMA Review

Med SIGMA Review korreleras automatiskt SPI- och AOI- resultat i en och samma översikt på skärmen, så att operatörerna enkelt kan fastställa om processen fungerat eller inte. Resultatet är ett enkelt och mycket noggrant system för klassificering av defekter enligt fördefinierade IPC-defektkategorier och referensbilder.

Hantera produktionsutbytet i realtid med SIGMA Live

Med SIGMA Live-modulen kan du bevaka och förbättra produktionsutbytet i realtid genom att produktionsavvikelser och -trender omedelbart identifieras så att du kan agera direkt. Med SIGMA Live kan du följa upp den bakomliggande orsaken till processavvikelser, eliminera spill, fjärrövervaka hela fabriksgolvet och visa användbar information för operatörerna. Det är det optimala verktyget för flexibel hantering av produktionsutbytet i en effektiv tillverkningsmiljö.

Kraftfull hantering av produktionsutbytet med SIGMA Analysis

Med modulen SIGMA Analysis kan du hantera och förbättra produktionsutbytet i realtid med hjälp av kraftfulla dataalgoritmer och orsaksanalyser. Mätningar som visas inkluderar uppgifter om drifttid och stilleståndstid, FPY/FTY/DPMO-beräkningar med mera, så att processteknikerna snabbt och enkelt kan mäta, reglera och förutse processvariationer.

Ett steg närmare en felfri produktion med SIGMA Line

SIGMA Line bidrar till att risken för svinn reduceras, testbarheten ökar och högre produktivitetsnivåer kan uppnås. Genom att korrelera SPI- och AOI-information säkerställs att styrtoleranserna optimeras vid alla processteg så att testbarheten maximeras samtidigt som monteringslinans effektivitet förbättras.


Broschyr


Kontakta oss

Har du en fråga? Eller vill du ha mer information om en specifik produkt eller tjänst? Vi är här för att hjälpa. Använd formuläret nedan så återkommer vi till dig till dig.

Giltigt email saknas
Meddelande saknas

För att hjälpa oss förbättra webbplatsupplevelsen vill vi sätta Google Analytics-cookies för att samla in information om hur du använder webbplatsen. För mer information om hur dessa cookies fungerar se vår cookie policy. Cookies samlar in information i anonym form.