LCD-skärmar

fotomasker på en helt ny kvalitetsnivå


Utmaning

 

I genomsnitt har storleken på LCD-skärmar växt med en tum varje år. Upplösningen har ökat och nya produktidéer – som böjda skärmar – lanseras på marknaden.

I en värld av ständig innovation behöver du överlägsen kvalitet för att vara fortsatt konkurrenskraftig. Din teknik måste också ge en hög avkastning under tillverkningssteget för LCD-paneler i din produktion.

Våra Prexision-system är branschstandarden för fotomasker för bildskärmstillverkning och används av alla fotomasktillverkare i världen.

Utmaningar vid fotmasktillverkning för stora LCD-skärmar
  • Det blir allt svårare att få en uppsättning fotomasker att passa ihop. Registreringen av maskmönstret måste leva upp till de höga krav som tillverkare av LCD-skärmar ställer.
  • Du måste kunna visa att du uppfyller specifikationerna och därför behöver du utrustning som mäter fotomaskernas kvalitet på nanometernivå.
  • Med dagens växande efterfrågan på LCD-skärmar behöver du förutsägbara leveranstider – ett stabilt system som fungerar dygnet runt, alla dagar i veckan.

Lösning

Vår Prexision-serie är branschstandarden för fotomasker för bildskärmstillverkning. De används av fotomasktillverkare runt om i världen och är avgörande i tillverkningen av de kvalitetsmasker som dina kunder kräver.

  • Prexision 80 Evo för de tekniskt mest avancerade fotomaskerna
  • Prexision 8 Evo för avancerade fotomasker för paneltillverkning upp till Generation 8
  • Prexision 10 för mycket stora fotomasker för paneltillverkning upp till Generation 10
  • Prexision MMS Evo för att visa att du uppfyller specifikationerna och den höga kvaliteten hos dina fotomasker.

För att garantera en enhetlig kvalitet i produktionen måste du utföra underhåll på din lasermaskritare. Vårt förebyggande underhåll tar itu med de flesta problem innan de uppstår. Och om du skulle behöva hjälp finns vår serviceorganisation tillgänglig nära dig.


Löfte

Vårt åtagande gentemot bildskärmsindustrin är att leverera de lösningar som ger den effektivaste tillverkning av fotomasker för stora bildskärmar med den höga kvalité som industrin kräver.


Kontakta oss

Har du en fråga? Eller vill du ha mer information om en specifik produkt eller tjänst? Vi är här för att hjälpa. Använd formuläret nedan så återkommer vi till dig till dig.

Giltig email-adress saknas.
Meddelande saknas