MYCare Services - SMT

öka din produktivitet


Viktiga fördelar

  • Utrustningen alltid tillgänglighet genom planerade underhåll och effektiv support via 24/7 servicenätverk
  • Förbättrad utnyttjandegrad genom utbildning av alla användare.
  • Mätbar  produktivitetsförbättring som ett resultat av identifierade förslag till processförändring

Globalt servicenätverk

Vårt servicenätverk finns över hela världen. Vi har specialutbildade och certifierade servicetekniker från Mycronic på plats i drygt 30 länder. Alla servicetekniker från Mycronic är utbildade vid våra globala utbildningscenter samt via nätbaserad e-utbildning. Certifiering och återkommande omcertifiering är obligatoriskt och vi kan därför garantera dig support av hög kvalitet. Vår globala 24/7-support är lika viktig som vår lokala support och finns  på tre process-/applikationscenter i Europa, Nordamerika och Asien. Dessa center bemannas av vår mest erfarna servicepersonal.

 

 


Servicenivåer

 

MYCare för lönsam produktion

Vi anpassar oss till dina behov. För att stödja just din situation erbjuder vi därför anpassade servicenivåer och stöd inom tre olika områden:

Utrustning
Din utrustning måste underhållas och få support av de bästa för att maximera tillgängligheten och produktionsvolymerna. Med Mycronic är du i trygga händer. Vi har en organisation som tillsammans har mer än 550 års erfarenhet av fältservice.

Kunskap
Kunskap är nyckeln till att maximera utnyttjandegraden. Med rätt kunskap för alla steg i produktionsflödet kan du säkerställa att din process är optimalt trimmad i varje steg i processen. Vi kan erbjuda schemalagd utbildning på ett utbildningscenter, skräddarsydd utbildning på plats och även distansutbildning genom MYRemote Training Service för att hjälpa dig att bli så effektiv som möjligt.

Process
En finjusterad process som ger stöd för ett bra arbetsflöde är avgörande för att kunna uppnå hög produktivitet. Vi kan hjälpa till med att identifiera era flaskhalsar och visa hur man löser dem. Med vår tjänst MYOptimization genomför vi en utvärdering av hela er produktionsprocess och återrapporterar resultatet och våra förbättringsförslag till Er. Och vi nöjer oss inte med det. Vi har som mål att vara er partner när ni utvecklar era processer och förbättringar.

Vi kan erbjuda våra tjänster i våra lokaler, på plats hos dig eller på distans.

 

MYCare-servicenivåavtal

Allt börjar med MYCare Start, som är inkluderat under det första året efter installation så att du får uppleva fördelarna med MYCare tjänsterna. Från år 2 kan du välja mellan fyra olika servicenivåer (MYCare 1 till MYCare 4) beroende på din produktion och dina behov. Till de olika MYCare nuvåerna kan du välja till ytterligare optioner för att skräddarsy ditt MYCare avtal för just dina önskemål och behov.
Vårt löfte

För att maximera det värde vi tillför våra kunder erbjuder vi:

Prestandabaserat förebyggande underhåll
Genom att byta ut delar baserat på data får du en effektivare användning av delar. Denna typ av underhåll kan identifiera problem innan de uppstår och minskar på så sätt oplanerad stilleståndstid

Teknikexpertis – direkt från källan
Vår kontinuerliga investering i utbildning, bästa praxis och ett globalt servicenätverk säkerställer vi att du får ditt problem snabbt och effektivt diagnostiserat och löst

Ständiga förbättringar
Vi ger dig mer än underhåll och problemlösning. Du får del av all vår erfarenhet i produktionsförbättringar genom uppföljning och analys av maskinernas prestanda.


Kontakta oss

Har du en fråga? Eller vill du ha mer information om en specifik produkt eller tjänst? Vi är här för att hjälpa. Använd formuläret nedan så återkommer vi till dig till dig.

Giltig email-adress saknas.
Meddelande saknas