Smart programvara

för en komplex miljö

När komplexiteten i SMT-produktion blir större ökar också behovet av data med hög kvalitet. Ett stort antal artikelnummer, många olika kort, fler beredningar och ett produktionsschema som hela tiden förändras är ständiga utmaningar som endast den mest intelligenta programvaran kan hantera. Därför är Mycronics mjukvarusvit för Assembly Process Management (APM) skräddarsydd för den mest komplexa tillverkningsmiljön.


Viktiga fördelar

 • ÖPPNA
  gränssnitt
 • Exakt
  MATERIALHANTERING
 • Total
  SPÅRBARHET

Öka din produktivitet

Tack vare den mest omfattande mjukvarusviten i branschen tillhandahåller vi fullständigt integrerade applikationer som täcker in hela kedjan inom SMT-montering. Våra mjukvaruverktyg är specialkonstruerade för komplexa miljöer med stor mix av produkter. Du kommer därför att kunna uppnå högre utnyttjandegrad, ökad effektivitet, förbättrad servicenivå gentemot dina kunder och ett förbättrat resultat. Oavsett vilken roll du har i produktionsprocessen ger vår mjukvarusvit dig fullständig kontroll över informationshanteringen i din SMT-produktion.

Bemästra komplexiteten

Oavsett om du är tekniker, operatör eller chef är vår mjukvarusvit intuitiv och lätt att använda och den ger dig fullständig kontroll. Det beror på att den är skräddarsydd för den mest komplexa tillverkningsmiljön. Fler beredningar, fler revisioner, ett stort antal kretskort och brådskande ändringar i produktionsschemat – det här är utmaningar som våra kunder löser varje dag.  

Integration avgörande

Informationshantering är den nya flaskhalsen inom modern SMT-produktion. Därför är det viktigt att data som genereras i ett steg av processen omedelbart blir tillgängliga för alla övriga funktioner på fabriksgolvet. Genom att tillhandahålla ett integrerat system för planering, beredning, produktion och lager kan vi se till att både tillverkningen och informationshanteringen blir "lean".

Beprövade lösningar

Programvara från Mycronic har en beprövad historik av stabilitet, dataintegritet och användarvänlighet. Vårt system är utformat för att ge stöd för integration, flera användare och parallella processer och använder öppna gränssnitt och avancerad programvaruteknik.

Omvandlar inspektionsdata till bättre produkter med MYPro Link

Få de data och bilder du behöver för att öka produktionsutbytet, analysera kretskortsprocessen och löpande förbättra produkterna. SIGMA Link är ett webbaserat gränssnitt för enhetlig hantering av SPI- och AOI-data i realtid, som du kan använda för att ansluta flera maskiner till ditt produktionsstyrningssystem (MES). Tack vare snabb korrelation och analys av data erbjuder det stora möjligheter att mäta, reglera och förutse processvariationer.

 • Omforma data till prestanda
 • Översikt över resultatet med MYPro Review
 • Hantera produktionsutbytet i realtid med MYPro Live
 • Kraftfull hantering av produktionsutbytet med MYPro Analyze

 


Broschyr


Services


Din bästa partner

Med mer än 40 år inom elektronikindustrin och en unik marknadsledande position kan du räkna med oss. Vi förstår de snabba förändringarna på marknaden och för att hjälpa våra kunder har vi en stark lokal närvaro i över 50 länder. Vi levererar teknik som är framtidssäker och är hängivna vårt uppdrag och våra kunder.

 


Kontakta oss

Har du en fråga? Eller vill du ha mer information om en specifik produkt eller tjänst? Vi är här för att hjälpa. Använd formuläret nedan så återkommer vi till dig.

Giltig email-adress saknas.
Meddelande saknas