MYC in-line lackning

Skyddslackning
på ett enkelt sätt

MYC in-line lackning

Skyddslackning
på ett enkelt sätt

MYC in-line lackning

Skyddslackning
på ett enkelt sätt

Skydda elektroniken

på ett exakt och flexibelt sätt

Det blir allt mer komplext att skydda elektroniska enheter.
Rätt funktionalitet, flexibilitet och precision är avgörande.

Nya enheter kan inte längre doppas eller sprejas manuellt. Manuell maskering ökar arbetsbelastningen och kostnaderna. Skyddslackning har utvecklats från att vara en specialprocess till att vara ett grundläggande krav, eftersom elektronik placeras i allt tuffare miljöer där den måste skyddas. En selektiv och exakt avsättning av skyddslack gör elektroniken mer robust samtidigt som de flyktiga organiska föreningarna minskar och driftskostnaderna sänks. 


Viktiga fördelar

 • Applikatorer
  för alla tillämpningar
 • Hög
  precision
 • Kraftfull
  automatiseringsprogramvara
 • Snabb och stabil drift
 • Automatiserad omställning av lackmönster
 • Flexibel flerdimensionell rörelsestyrning för komplexa processer
 • Kraftfull processtyrning ger högre kvalitet
 • Automatiskt programval med streckkod

Plattform med hög rörelseprecision

MYC50 är ett högeffektivt system för skyddslackning som säkerställer högvolymproduktion utan stopp i en mängd olika tillämpningar. Tack vare dess robusta ramverk och avancerade rörelsesystem erbjuds tillverkarna en perfekt kombination av snabbhet och precision som passar för många olika behov.

Flexibel flerdimensionell rörelsestyrning

Den flexibla flerdimensionella rörelsestyrningen gör det möjligt att programmera ett flertal komplexa sprejfunktioner. Konfigurera med hjälp av ett system med dubbla applikatorer för synkron eller asynkron applicering av två olika lackinställningar. Utför avancerade rörelsemönster med hög precision och byt applikatorer automatiskt utan att någon stopptid krävs. Oavsett vilka utmanande tillämpningar du kan stå inför i framtiden kan MYC50-systemets applikator med tre inbyggda sprejmönster, applikator för filmbeläggning eller nålmunstycke hantera dem alla och samtidigt säkerställa högsta nivå av noggrannhet, kvalitet och utnyttjandegrad.

Avancerad programvarudriven automatisering

Via MYC50-systemets lättanvända gränssnitt får användarna tillgång till en kraftfull uppsättning processtyrningsfunktioner. Ett brett spektrum av parametrar kan enkelt bevakas för att säkerställa stabila processförhållanden – från spårbarhet via streckkoder till reglering av sprejmönster, limtemperatur och styrning av limcirkulation vid uppvärmning. Automatisk streckkodsskanning kan också programmeras för att utföra funktioner för kretskortshantering, snabb applikatorrengöring och styrning av flerfunktionsapplikatorer för synkron skyddslackning.

Smart skyddslackning på ett enkelt sätt

Resultatet är en plattform med hög kapacitet som är enkel att programmera och använda, men som ändå är tillräckligt kraftfull för att tillföra mervärde till produktionslinjen allteftersom kraven på volym, komplexitet och automatisering ökar. Ger dig fler sätt att hantera morgondagens produktionsutmaningar än någonsin tidigare.


Broschyr


Din bästa partner

Med mer än 40 år inom elektronikindustrin och en unik marknadsledande position kan du räkna med oss. Vi förstår de snabba förändringarna på marknaden och för att hjälpa våra kunder har vi en stark lokal närvaro i över 50 länder. Vi levererar teknik som är framtidssäker och är hängivna vårt uppdrag och våra kunder.


Kontakta oss

Har du en fråga? Eller vill du ha mer information om en specifik produkt eller tjänst? Vi är här för att hjälpa. Använd formuläret nedan så återkommer vi till dig till dig.

Giltig email-adress saknas.
Meddelande saknas