Gå till innehåll
14 JUNI 2024, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic AB (publ) har erhållit en order på tre maskritare från en befintlig kund i Asien: en Prexision 8 Evo, en Prexision Lite 8 Evo samt en SLX. Ordervärdet ligger i intervallet 40-45 MUSD. Prexision 8 Evo är planerad att levereras under det första kvartalet 2026, Prexision Lite 8 Evo under det fjärde kvartalet 2025 och SLX under det tredje kvartalet 2025.

Maskritaren Prexision 8 Evo tillgodoser marknadens krav på komplexa mönster gällande fotomasker för bildskärmar. Prexision Lite 8 Evo är designad för att möta kraven på kostnadseffektiv produktion av fotomasker för bildskärmar upp till maskstorlek G8. Den laserbaserade maskritaren SLX möter en stigande efterfrågan på fotomasker till halvledarindustrin, samt ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov.

”Det är glädjande att erhålla denna multipelorder på maskritare, som kommer att producera fotomasker till både bildskärmsindustrin och halvledarindustrin. Att verka och samverka i båda dessa industrier skapar ett stort mervärde för både Mycronic och våra kunder”, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.

Mycronics division Pattern Generators erbjuder maskritare och mätsystem inom bildskärmstillverkning och produktion av halvledare.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlott Samuelsson
Sr VP Pattern Generators
Tel: +46 70 984 42 82
E-post: charlott.samuelsson@mycronic.com

Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
E-post: sven.chetkovich@mycronic.com


Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 14 juni 2024, klockan 8:00.

Om Mycronic
Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Mexiko, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland, USA och Vietnam. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com