Vår kunskap är nyckeln

Vi flyttar fram teknikens gränser

I en värld som drivs av mycket snabba tekniska förändringar hjälper Mycronic innovativa tillverkare att ta täten. För tillverkare av avancerade platta bildskärmar är vår teknik absolut nödvändig. Samma sak gäller för en del av de mest flexibla och responsiva tillverkarna av kretskort, som använder våra maskiner för att tillverka ett stort antal av världens mest komplexa kort.

Våra tunga investeringar i forskning och utveckling är bara ett tecken på vårt engagemang för att fortsätta skapa innovationer som uppfyller denna efterfrågan.

 

Vi gör det omöjliga 

Oavsett om vi förfinar våra lösningar eller erbjuder högkvalitativa tjänster är grunden i allt vi gör vår passion för att möjliggöra framtidens teknik. Ofta innebär det att vi flyttar fram de fysiska gränserna för precisionen hos lasermaskritare och montering av mikroskopiskt små komponenter. I andra fall handlar det om att automatisera produktionslinor eller utveckla den mest omfattande programvarusviten i branschen för hantering av monteringsprocessen. Oavsett vilken utmaningar vi står inför tillämpar vi samma passion och samma höga tekniska kvalitet – det spelar ingen roll om utmaningen kan tyckas stor.

 

Vi frigör nya möjligheter

Men innovation betyder ingenting om den inte ger affärsresultat. Därför har vi ett nära och ingående samarbete med våra kunder för att kunna skapa nya möjligheter i tillverkningsprocessen och branschdefinierande standarder – långt innan de finns i verkligheten. När nya möjligheter dyker upp medför det att vi och våra kunder är mer än redo att tillsammans föra ut de rätta produkterna, teknologierna och expertkunskapen på ett konkurrenskraftigt sätt på marknaden.