Vi skapar värden

varje dag

Vår vision är att vara den mest betrodda samarbetspartnern för de som skapar morgondagens elektronik. Och vårt syfte är att möjliggöra morgondagens elektronik.

Vi strävar varje dag efter att forma en extraordinär arbetsplats, skapa exceptionellt värde för våra kunder och ha en varaktig positiv inverkan på vår värld. Detta är huvudprinciperna som vägleder oss i vårt arbete.

Vi har ett proaktivt och kundcentrerat arbetssätt

Partnersamarbete. Det är ordet vi använt för att definiera våra kundrelationer i över 30 år.

Som er samarbetspartner gör vi det till vår uppgift att kunna er verksamhet och se saker ur ert perspektiv. Vårt mål är att förstå era specifika utmaningar så väl att vi inte bara systematiskt löser dem, utan också kan förutse dem. Oavsett om det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen, ligga steget före kundernas behov, hantera lager eller hitta den avgörande extra procenten av effektivitet och produktivitet.

Som vår samarbetspartner kan du räkna med vår öppenhet och transparens. Du kan räkna med att vi kommer att ställa rätt frågor och dela med oss av vår kunskap. Och du kan vara säker på att vi alltid håller våra löften. Kort sagt kan du förlita dig på att vi sätter er verksamhet först och outtröttligt kommer att arbeta på att bevara er konkurrenskraft – inte bara idag, utan även på lång sikt.

 

Vi säkerställer målmedveten innovation

När vi formar visionerna för framtiden gör vi alltid det med siktet inställt på våra kunders nuvarande och framtida behov. Att förutse deras behov driver vårt innovationsarbete och garanterar att vi skapar hållbara lösningar av hög kvalitet med långa produktlivscykler – lösningar utformade för de människor som ska använda dem. Vår starka patentportfölj är ett bevis på att vår målmedvetna innovationsprocess är framgångsrik.

Idéer som helt ändrar förutsättningarna kan bara uppstå om du vågar utmana gränserna för vad som är möjligt. Därför främjar vi en innovationskultur som omfattar hela vår organisation. Vi söker efter insikter tvärfunktionellt och från en mångskiftande bakgrund. Sedan experimenterar vi, lär oss nytt och anpassar våra lösningar – allt för att våra kunder ska kunna hålla sig lönsamma och tekniskt relevanta på lång sikt.

Vi har ett långsiktigt hållbarhetstänk

Vi föreställer oss en framtid där avancerad elektronik förverkligar miljövänliga, ansvarsfulla och lönsamma framsteg. Därför investerar vi i innovationer som minimerar miljöpåverkan från vår egen och våra kunders verksamhet. Vi forskar kontinuerligt och delar med oss av idéer om hållbar utveckling och samarbetar med våra partners för att driva på förändring. Vi ligger steget före marknaden i efterlevnad av regler och ansvarsfulla affärsmetoder, vilket ger våra kunder påtagligt affärsvärde i form av energieffektivitet och minskat koldioxidavtryck.

Vi tror nämligen att hållbarhet kommer inifrån, så vi vårdar en stark intern kultur av bemyndigande. Vi främjar aktivt en inkluderande och hälsosam arbetsmiljö genom att ta till oss mångfald och visa medkänsla för våra kollegor. Vi kommer aldrig att tolerera olagliga och oetiska affärsmetoder, och vi uppmuntrar alla våra anställda att stå på sig och säga ifrån om de någonsin stöter på sådant.

Vi tillåter inga kompromisser som kan vara menliga för vår miljö, samhällets välbefinnande och våra kunders fortsatta framgångar. Vi kommer att fortsätta att tillämpa vårt långsiktiga hållbarhetstänkande för att garantera att även morgondagens teknik kommer att kunna levereras smidigt.

Vi har en dynamisk och personcentrerad kultur

Vi på Mycronic älskar vårt arbete. Och vi tar vara på varje möjlighet att entusiastiskt samarbeta med våra kunder och kollegor. För oss har nämligen varje kollega unika insikter att dela och varje kund har en unik uppfattning om vad som är värdefullt.

Vi insisterar på en öppen och transparent kultur som främjar personlig tillväxt och tar till sig mångfald. En miljö som vårdar nya idéer och uppmuntrar innovationer som på ett positivt sätt påverkar företag, samhället och hela vår planet. När vi gemensamt utvecklar nya lösningar tillsammans med våra kunder har vi ett delat ansvar för att förverkliga nya idéer. Och om vi hittar en bättre väg, agerar vi därefter och tar ansvar för resultatet.