Gå till innehåll
Governance - hero

Bolagsstyrning

Målet med bolagsstyrning är att säkerställa att Mycronic-koncernen sköts så effektivt som möjligt för att skapa aktieägarvärde. Det uppnås genom en tydlig ansvarsfördelning mellan bolagsstämma, styrelse och koncernledning samt genom klara regler och tydliga processer. 

Ramverk för bolagsstyrning

Corporate governance is based on external governing instruments.

Koncernledning

Vår koncernledning består av åtta personer inklusive vår vd.

Styrelsen

Styrelsen består av sex personer som utses av årsstämman.

Revisor

Revisorn ska arbeta med att granska Mycronics räkenskaper samt årsbokslut.

Årsstämma

Årsstämman är företagets högsta beslutsfattande organ.

Mycronics bolagsstyrning består av tre kommittéer.

Kommittéer

Vi har tre kommittéer.

ARKIV:

ARKIV: Bolagsstyrningsrapporter

Arkiv för våra senaste bolagsstyrningsrapporter

ARKIV: Årsstämmor

Arkiv för tidigare årsstämmor.

Finansiellt rapportarkiv

ARKIV: Finansiella rapporter

Finansiellt rapportarkiv med kvartalsrapporter och års- & hållbarhetsrapporter