Gå till innehåll
Logga in

Aktieägare

Största aktieägarna

Namn Antal aktier Förändring Kapital Röster Verifierat
1 Bure Equity 26 317 163 26,88% 26,88% 2023-08-29
2 SEB Fonder 9 799 603 10,01% 10,01% 2023-08-31
3 Fjärde AP-fonden 8 338 770 8,52% 8,52% 2023-08-29
4 Handelsbanken Fonder 7 200 258 281 943 7,35% 7,35% 2023-08-31
5 Swedbank Robur Fonder 3 618 401 63 645 3,70% 3,70% 2023-08-31
6 Lannebo Fonder 3 245 916 -548 146 3,31% 3,31% 2023-08-31
7 Vanguard 2 478 208 6 998 2,53% 2,53% 2023-08-31
8 Cliens Fonder 2 349 007 200 000 2,40% 2,40% 2023-08-29
9 Norges Bank 1 708 563 14 899 1,74% 1,74% 2023-08-29
10 C WorldWide Asset Management 1 476 582 -7 000 1,51% 1,51% 2023-08-31
Totalt 10 66 532 471 67,95% 67,95%
Övriga 31 384 038 32,05% 32,05%

Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Ägarstruktur

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 100 0,29% 0,29% 280 101 8 277
101 - 500 1,08% 1,08% 1 056 177 3 931
501 - 1 000 1,02% 1,02% 999 322 1 231
1 001 - 5 000 2,37% 2,37% 2 321 341 1 033
5 001 - 10 000 0,90% 0,90% 878 482 120
10 001 - 50 000 2,76% 2,76% 2 702 368 121
50 001 - 100 000 1,94% 1,94% 1 903 760 27
100 001 - 500 000 8,71% 8,71% 8 532 518 37
500 001 - 1 000 000 5,02% 5,02% 4 911 538 7
1 000 001 - 70,95% 70,95% 69 470 887 12
Okänd innehavsstorlek 4,96% 4,96% 4 860 015 -
Totalt 100,00% 100,00% 97 916 509 14 796

Ägande per land

Land Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
Sverige 78,18% 78,18% 76 552 768 14 316
USA 8,47% 8,47% 8 291 829 47
Norge 1,93% 1,93% 1 891 008 45
Storbritannien 1,81% 1,81% 1 771 777 39
Danmark 1,65% 1,65% 1 614 301 106
Luxemburg 0,76% 0,76% 741 703 7
Finland 0,67% 0,67% 657 764 75
Tyskland 0,60% 0,60% 584 496 26
Frankrike 0,43% 0,43% 416 384 17
Belgien 0,21% 0,21% 204 947 8
Övriga 0,34% 0,34% 329 457 108
Okänt land 4,96% 4,96% 4 860 075 -
Totalt 100,00% 100,00% 97 916 509 14 796

Prenumerera