Gå till innehåll

Med huvudkontor i Sverige är vi en global organisation med dotterbolag, agenter och distributörer i över 50 länder. Detta säkerställer att vi har en djup förståelse för marknaden och att vi snabbt kan erbjuda snabb service och support till alla våra kunder som är beroende av effektiv produktion.

Koncernstruktur

Mycronic har vuxit kraftigt under de senaste åren, både organiskt och genom förvärv. För att hålla oss nära våra kunder, och för att kunna anpassa vår lokala verksamhet till marknadens behov, har vi en skalbar koncernstruktur med fyra decentraliserade divisioner. En sådan struktur innebär att vi kan förbli kundcentrerade och ha korta beslutsvägar. Det tillåter också ett decentraliserat ansvar för forskning och utveckling.

Kundanpassat synsätt

Med stöd av koncernövergripande kunskapsdelning som policyer och mål uppmuntrar vi divisionerna att ha ett kundanpassat tillvägagångssätt. Det gör att vi kan agera snabbare och anpassa oss till individuella marknadsbehov.

 

Våra divisioner

Våra fyra divisioner är: Assembly Solutions High Flex, Assembly Solutions High Volume, Global Technologies och Pattern Generators.


High flex icon

Assembly Solutions High Flex är en ledande leverantör inom utrustning och lösningar för ytmontering (SMT) till elektroniktillverkare som ställer krav på snabb omställning av produktionen med bibehållen hög nyttjandegrad. PCB assembly levererar system för kretskortsmontering, både kompletta linjelösningar och enskilda system till specifika processteg samt avancerad mjukvara till monteringsprocessledning och uppkopplade fabriker. (Text på engelska.)


High volume icon


Assembly Solutions High Volume
är världens största producent inom intelligenta system för dispensering och skyddslackning, med särskilt fokus på högvolymmarknader i Asien. Assembly Solutions High Volume erbjuder system till premiumtillverkare av mobiltelefoner, datorer och annan konsumentelektronik. 

Assembly Solutions High Volumes produkter säljs under varumärket Axxon. (Text på engelska.)


Global Technologies icon


Global Technologies
är ledande inom avancerade tillverkningslösningar med hög differentiering för kunder med en specifik nischteknologi med potential att växa snabbare än den elektroniska industrin. Nyckeltekniker som omfattar även 5G. (Text på engelska.)


Pattern Generation icon


Pattern Generators
har en unik ställning som världens främsta leverantör av lasermaskritare för tillverkning av avancerade fotomasker för bildskärmar. Vi levererar även maskritare för tillverkning av fotomasker för halvledare samt för tillverkning av fotomasker för dev så kallade multi-purpose segmentet. Vi fokuserar på effektivitet, kvalitet, produktivitet och energibesparingar. (Text på engelska.)