Gå till innehåll

Kommittéer

Valberedningen representerar aktieägarna och består av fyra medlemmar.

Valberedning

Valberedningen representerar aktieägarna och består av fyra medlemmar.

Revisionsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter.

Ersättningsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet utses av styrelsen och består av tre styrelseledamöter.