Gå till innehåll

Nyckeltal

Nyckeltal

Senaste fem kvartalen

Rörelsemarginal och bruttomarginal

Orderingång och nettoomsättning

Andel av nettoomsättning, rullande 12 månader

Prenumerera