Gå till innehåll
Logga in

Nyckeltal

Nyckeltal

2022 2021 2020 2019 2018
Orderingång (MSEK) 6 783 4 506 3 687 4 567 3 642
Orderstock (MSEK) 3 574 1 975 1 969 2 164 1 904
Nettoomsättning (MSEK) 5 119 4 635 3 882 4 307 3 781
EBIT (MSEK) 894 1 049 898 1 124 1 020
Rörelsemarginal (%) 17,5 22,6 23,1 26,1 27,0
Underliggande rörelsemarginal (%) 18,3 24,7 25,1 27,1 28,5
Bruttoresultat (MSEK) 2 288 2 284 2 080 2 399 2 098
Bruttomarginal (%) 44,7 49,3 53,6 55,7 55,5
Soliditet (%) 64,1 65,1 63,5 62,1 56,7
Avkastning på eget kapital (%) 16,9 22,4 22,1 32,1 38,1
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 19,6 26,9 26,1 39,9 49,0
FoU-kostnader (MSEK) 638 548 514 559 476
FoU-kostnader/omsättning (%) 12,5 11,8 13,2 13,0 12,6

Senaste fem kvartalen

Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022
Orderingång (MSEK) 1 748 1 617 2 529 1 609 1 203
Nettoomsättning (MSEK) 1 245 1 219 1 497 1 214 1 273
Book-to-bill 1,4 1,3 1,7 1,3 0,9
Orderstock (MSEK) 4 475 3 972 3 574 2 542 2 146
Bruttomarginal (%) 48,1 46,8 44,9 44,6 45,4
EBIT (MSEK) 170 182 262 203 224
Rörelsemarginal (%) 13,7 14,9 17,5 16,7 17,6
Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 1,37 1,52 2,56 1,56 1,79
Kassaflöde (MSEK) 40 316 384 67 -118
Total tillväxt (%) -2 7 16 23 20
Organisk tillväxt (%) -7 2 9 9 -3
Tillväxt från förvärv (%) 0 0 -3 1 13
Valutakurseffekter (%) 5 6 10 13 10

Rörelsemarginal och bruttomarginal

Orderingång och nettoomsättning

Andel av nettoomsättning, rullande 12 månader

Prenumerera