Gå till innehåll

Genom fokus på innovation och organisk tillväxt tillsammans med en aktiv förvärvsstrategi och solida resultat från samtliga divisioner har Mycronic goda förutsättningar att fortsätta sin tillväxtresa.

 

1. Stark utveckling

Den totala avkastningen har ökat med mer än 2 600 procent under 10 år. Mycronics totalavkastning, inklusive utdelning, har överträffat Stockholms aktieindex OMX SGI, inklusive utdelning.

2. Investerar för tillväxt

FoU är decentraliserad till divisioner som är bäst lämpade att avgöra vilka FoU-investeringar som passar bäst för deras marknader. Förvärv utgör en central del av Mycronics tillväxtstrategi.

3. Växande eftermarknadsaffär 

Mycronics eftermarknadsverksamhet, som stod för 30 procent av nettoomsättningen 2022, har vuxit med 38 procent sedan 2018. 

Eftermarknadsförsäljningen förväntas växa i takt med vår installerade bas och är en buffert mot svängningar i försäljningen av utrustning.

4. Alla divisioner bidrar 

Mycronics vinster har historiskt dominerats av division Pattern Generators. Koncernen har nu en mer utbredd lönsamhet och framöver ska alla divisioner ha en rörelsemarginal på över 10 procent.

5. Ambitiösa mål

Mycronic strävar efter att delta i omställningen till en mer hållbar elektronikindustri. Det är en bra grund för våra nya ambitiösa mål för perioden 2027–2030.

 

Nettoomsättningen ska uppgå till 

10 miljarder SEK

 

Rörelseresultatet ska överstiga 

2 miljarder SEK

 

Minska egna koldioxidutsläpp med 

50 % 

 

För koncernen strävar vi efter att ständigt ligga över en rörelsemarginal på 20 procent och alla divisioner bör ligga över 10 procent för att skapa värdefulla bidrag. 

Dessutom förbinder sig Mycronic att sätta vetenskapligt baserade mål (science-based targets).