Gå till innehåll

Finansiella samt hållbarhetsmål

Mycronic skall dubbla nettoomsättningen, dubbla rörelseresultatet och samtidigt halvera koldioxidutsläppen.

Elektronikindustrin är i grund och botten en bra industri att verka inom och våra divisioner har starka positioner inom sina respektive områden. Mycronic strävar även efter att deltaga i övergången till en mer hållbar elektronikindustri, både genom att begränsa vår egen klimatpåverkan och påverkan genom våra produkter.

Detta utgör en bra bas för våra nya ambitiösa mål för perioden 2027-2030: 

  • Nettoomsättningen skall uppgå till 10 miljarder SEK.
  • Rörelseresultatet skall överstiga 2 miljarder SEK.
  • Minska egna koldioxidutsläpp med 50 procent 

Koncernen skall genomgående ha en rörelsemarginal över 20 procent och samtliga divisioner skall ligga över 10 procent för att kunna skapa betydelsefulla bidrag. 

Dessutom kommer Mycronic sätta hållbarhetsmål i enlighet med Science Based Targets.