Gå till innehåll
Share information

Konsensusestimat

Konsensusestimaten tillhandahålls av Modular Finance och baseras på prognoser från analytiker som följer Mycronic. Analytikernas åsikter gällande Mycronic är deras egna och representerar inte bolagets egna åsikter eller prognoser. Konsensus återspeglar alltid de senaste tillgängliga analyserna.

Analytiker

Metadata

Rekommendationer

Nettoomsättning

Rörelseresultat

Kvartalsvisa estimat

Årsvisa estimat