Arkiv - Tidigare bolagsstämmor

Årstämma 2019, 9 maj

  2019 Kallelse
  2019 Valberedningens kompletterande förslag
  2019 Valberedningens motiverade yttrande
  2019 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar (punkt 15)
  2019 Förslag om inrättande av valberedning (punkt 16)
  2019 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 17)
  2019 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier (punkt 18)
  2019 Styrelsens yttrande om utdelning och återköp av egna aktier
  2019 Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
  2019 Revisorsyttrande 8_54 ABL
  2019 VDs anförande vid årsstämman
  2019 Protokoll årsstämma 2019

Årstämma 2018, 8 maj

  2018 Kallelse till årsstämma i Mycronic AB (publ)
  2018 Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse
  2018 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar (punkt 15)
  2018 Förslag om inrättande av valberedning (punkt 16)
  2018 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
  2018 Styrelsens yttrande om utdelning och återköp av egna aktier
  2018 Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattninghavare
  2018 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 17)
  2018 Signerat revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare
  2018 VDs presentation
  2018 Protokoll årstämma 2018

Årstämma 2017, 4 maj

  2017 Kallelse
  2017 Valberedningenförslag till styrelse
  2017 Valberedningens förslag om inrättande av valberedning
  2017 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar
  2017 Styrelsens utvärdering av ersättningar
  2017 Revisorsutlåtande om ersättningar
  2017 Styrelsens förslag om nyemission
  2017 Styrelsens yttrande om utdelning
  2017 VD:s anförande vid årsstämman
  2017 VD:s anförande vid årsstämman - med filmer
  2017 Protokoll från årsstämman 2017

Årstämma 2016, 3 maj

  2016 Kallelse
  2016  Kallese - kompletterande förslag från Valberedningenförslag till styrelse
  2016 Valberedningens förslag till styrelse mm
  2016 Valberedningens förslag om inrättande av valberedning
  2016 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar
  2016 Styrelsens utvärdering av ersättningar
  2016 Revisorsutlåtande om ersättningar
  2016 Styrelsens förslag om nyemission
  2016 Styrelsens förslag om återköp av aktier
  2016 Styrelsens yttrande om utdelning
  2016 Protokoll
  2016 VDs anförande 

Årstämma 2015, 5 maj

  2015 Kallelse
  2015  Valberedningens förslag till styrelse
  2015 Förslag om inrättande av valberedning
  2015 Styrelsens förslag om nyemission
  2015 Styrelsens förslag om återköp av egna aktier
  2015 Styrelsens yttrande om utdelning och återköp av egna aktier
  2015 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar
  2015 Styrelsens utvärdering av ersättningar
  2015 Revisors uttalande om ersättningar
  2015 Protokoll årsstämma 2015
  2015 VD anförande årsstämma 2015

Årsstämma 2014, 6 Maj
  2014 Kallelse
  2014 Valberednings förslag till styrelse
  2014 Förslag om inrättande av valberedning
  2014 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar
  2014 Styrelsens utvärdering av ersättningar
  2014 Styrelsens yttrande
  2014 Styrelsens förslag nyemission
  2014 Styrelsens förslag om förvärv av egna aktier
  2014 Revisorns yttrande om ersättningar
  2014 Revisorns yttrande gällande utdelning
  2014 Årsstämma 2014 VD:s anförande
  2014 Protokoll från årsstämman

Årstämma 2013, 6 Maj
  2013 Notice
  2013 Valberedningens förslag till årsstämman
  2013 Motivering styrelseledamöter
  2013 Förslag inrättande av Valberedning
  2013 Styrelsens riktlinjer för ersättningar
  2013 Styrelsens redovisning av ersättningar
  2013 Revisorsyttrande om ersättningar
  2013 Presentation från bolagsstämma
  2013 Protokoll från årsstämma

Årsstämma 2012, 23 April
  2012 Kallelse
  2012 Motivering styrelseledamöter
  2012 Styrelsens redovisning av ersättningar
  2012 Revisionsberättelse
  2012 Styrelsens riktlinjer för ersättningar
  2012 Revisorsyttrande om ersättningar
  2012 Presentation från bolagsstämma
  2012 Protokoll
  2012 Pressmeddelande

Årsstämma 2011, 14 April  
  2011 Protokoll
  2011  Styrelsens redovisning av ersättningar
  2011 Kallelse
  2011  Styrelsens riktlinjer för ersättningar
  2011  Presentation från bolagsstämma
  2011 Pressmeddelande
  2011 Revisors yttrande om ersättningar

Extra bolagsstämma 2010, 12 April
  2010 Protokoll
  2010 Kallelse

För att hjälpa oss förbättra webbplatsupplevelsen vill vi sätta Google Analytics-cookies för att samla in information om hur du använder webbplatsen. För mer information om hur dessa cookies fungerar se vår cookie policy. Cookies samlar in information i anonym form.