Års- och hållbarhets

redovisning 2021

Mycronics års- och hållbarhetsredovisning 2021Mycronics års- och hållbarhets-
redovisning 2021 publicerades
4 april 2022.

Läs hela redovisningen (pdf)
Ladda ned ESEF (zip)