Gå till innehåll
28 JULI 2014, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Vid årsstämman i Mycronic AB (publ) den 6 maj 2014 beslutades om utdelning till aktieägarna om 2,50 kronor per aktie, under förutsättning att reservfonden nedsattes. En sådan nedsättning kräver godkännande av Bolagsverket. Bolagsverket lämnade tillstånd till minskning av reservfonden den 25 juli. Villkoren för utdelningen är därmed uppfyllda och datum har fastställts.

Styrelsen har fastställt den 1 augusti 2014 som avstämningsdag för utdelning. Det innebär att utbetalning sker den 6 augusti 2014.


  

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Per Ekstedt    
CFO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Anna Ulinder
Investor Relations
08 - 638 52 00
anna.ulinder@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com.

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap: MYCR.

Mycronic offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juli 2014, kl 08.00.