Gå till innehåll
23 APR. 2015, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Första kvartalet januari-mars 2015

  • Orderingången uppgick till 471 (287) MSEK
  • Orderstocken var vid periodens slut 869 (193) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 304 (242) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 26 (3) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,19 (0,01) SEK

Utsikter
Styrelsen bedömer att försäljningen 2015 kommer att vara i nivån 1 650-1 750 MSEK.

Stabil inledning på året

“Inledningen på året har varit bra för Mycronic, även utan leverans av någon maskritare under första kvartalet. Efterfrågan på koncernens produkter har varit god och vi lämnar kvartalet med en rekordstor orderbok”, säger Lena Olving, VD och koncernchef för Mycronic AB.

Elektronikindustrin fortsätter att växa. Under 2014 växte industrin med 3,5 procent. Tillväxten väntas fortsätta i den takten även flera år framåt. Även halvledarindustrin växte under 2014, vilket skapar ett ökat behov av ytmonteringsutrustning. Den globala marknaden för ytmonteringsutrustning har återhämtat sig efter ett par års negativ utveckling och växte med 22 procent under 2014.

Mycronics lanseringar av produktionslösningar för en effektiv elektronikproduktion har lett till ökad orderingång och försäljning och har stärkt Mycronics marknadsposition. I slutet av februari lanserade Mycronic den senaste förbättrade funktionaliteten inom ytmontering.

Inom mönsterritare har Mycronic under första kvartalet erhållit order på tre maskritare, varav en är den första baserad på ersättningsstrategin för äldre maskritare för bildskärmstillverkning. Efterfrågan på fotomasker fortsätter att vara god, vilket leder till att priserna stabiliseras och tillverkarnas lönsamhet bibehålls eller förbättras. Detta, tillsammans med ett högt utnyttjande av Mycronics maskritare hos kunderna, indikerar möjligheter till ytterligare investeringar i såväl kapacitet som ny och mer avancerad utrustning.

“I vår delvis cykliska verksamhet brukar första kvartalet visa något lägre försäljning än övriga delar av året. Valutaeffekten på försäljningen är positiv med 49 miljoner kronor och härrör främst från den amerikanska dollarn. Rörelsemarginalen på 8 procent förklaras också delvis av valutaeffekter. Men vi fortsätter även att arbeta med den interna effektiviteten inom hela koncernen. Vi investerar både i utveckling av nya produkter för kundernas förändrade behov och i att förstärka försäljningsorganisationen för tillväxt i exempelvis Asien. Tack vare vårt starka produkterbjudande kan vi både leverera resultat i närtid och samtidigt satsa på framtiden”, avslutar Lena Olving.

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Lena Olving
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com
                                         

Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com.

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.