Gå till innehåll
26 APR. 2018, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Fortsatt god tillväxt i nettoomsättning och rörelseresultat ”Jag är nöjd med inledningen av året. Nettoomsättningen fortsatte att öka, främst genom organisk tillväxt, samtidigt som rörelseresultatet ökade med 25% till 196 MSEK. Tillväxten i kvartalet återspeglar Mycronics förmåga att förstå och följa tekniktrenderna för att utveckla effektiva produktionslösningar för våra kunder”, säger Lena Olving, VD och koncernchef. Första kvartalet januari-mars 2018 · Orderingången var i nivå med föregående år och uppgick till 656 (653) MSEK · Nettoomsättningen ökade med 11% till 750 (678) MSEK och med 17% beräknat på oförändrade valutakurser · Rörelseresultatet ökade med 25% till 196 (157) MSEK, med en rörelsemarginal på 26% · Underliggande rörelseresultat ökade med 4% till 216 (207) MSEK, med en underliggande rörelsemarginal på 29% · Resultatet per aktie ökade till 1,44 (1,14) SEK Utsikter 2018 Styrelsens bedömning kvarstår att koncernens nettoomsättning 2018 kommer att vara i nivån 3 500 MSEK. Händelser efter kvartalets utgång Den 18 april 2018 lanserades FPS8100 inom Pattern Generators multi-purpose segment, med förbättrad prestanda, stabilitet och rithastighet, vilket möjliggör effektiv produktion av fotomasker för tillverkning av Fine Metal Masks. Den 24 april 2018 mottogs en order på ett ersättningssystem baserat på Prexision-8.

VD kommenterar

Efter att ha lagt ett rekordår till handlingarna är det glädjande att 2018 har börjat bra för Mycronic, med en tillväxt på 17 procent exklusive valutaeffekter, varav förvärv bidrog med 4 procent.

Vi har under kvartalet fortsatt att investera i produktutveckling, med en ökning av investeringarna inom Pattern Generators (PG). Assembly Solutions (AS) lanserade i februari SMD Tower 8000, ett nytt ultrakompakt lagringstorn med utökad kapacitet, på APEX-mässan i San Diego. Inom segmentet multi-purpose lanserade PG den 18 april FPS8100, som möjliggör effektiv produktion av fotomasker för tillverkning av Fine Metal Masks.

AS inledde året mycket starkt, vilket återspeglas i en ökning av orderingången med 41 procent jämfört med det första kvartalet 2017. Affärsområdet har påverkats positivt av en fortsatt stark efterfrågan inom ytmontering tillsammans med tillskottet som de senaste två årens strategiska förvärv nu genererar. Nettoomsättningen har ökat i en långsammare takt än orderingången och har påverkats negativt av tillfälliga leveransstörningar hos underleverantörer. Vi TECHNOLOGYs produkter marknadsförs nu i Mycronics samtliga säljkanaler. Under kvartalet mottogs och levererades en multipelorder inom produktserien MYPro i Asien, vilken utgör ett genombrott i ett nytt marknadssegment.

Inom PG erhölls inga nya ordrar på maskritare under det första kvartalet, vilket förklarar den lägre orderingången jämfört med motsvarande period 2017. Nettoomsättningen ökade med 16 procent exklusive valutaeffekter. I slutet av kvartalet levererades den första Prexision-800, vilket betyder att vår kund Photronics nu är först med att ha världens mest avancerade maskritare för produktion av de mest komplexa fotomaskerna för bildskärmsindustrin.

I början av januari ägde CES-mässan i Las Vegas rum. Det är världens största mässa för nya produkter och kommande innovationer inom konsumentelektronik. Mitt intryck är att våra satsningar på produktutveckling tillsammans med vår förvärvsstrategi placerar oss i en stark position. Mässan hade ett stort fokus på bildskärmar, där de får bättre kvalitet, blir större och också används i fler produkter. Det utvecklas även nya bildskärmsteknologier som på lång sikt skulle kunna bli komplement till AMOLED och LCD. Mer elektronik återfinns också i krävande och tuffa miljöer som utsätter produkterna för exempelvis fukt, vibrationer och stora temperaturvariationer, vilket driver behovet av bättre och mer sofistikerade dispenseringslösningar för att skydda elektroniken. Mängden och komplexiteten av elektronik till fordonsindustrin ökar också snabbt genom bland annat fler kameror per fordon. De är alla exempel på trender som bekräftar våra satsningar i produktutveckling och förvärv. Att förstå och följa nya tekniktrender är en viktig del i Mycronics arbete för att utveckla effektiva produktionslösningar för våra kunder - nu och i framtiden.

Lena Olving, Verkställande direktör och koncernchef

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 april 2018, kl 08.00.

Kontaktpersoner hos Mycronic: 

Lena Olving
VD och koncernchef
 
08 - 638 52 00 
lena.olving@mycronic.com 

Torbjörn Wingårdh
CFO
08 - 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com