Gå till innehåll
27 APR. 2023, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Första kvartalet · Orderingången uppgick till 1 617 (1 441) MSEK, en ökning med 12 procent · Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 1 219 (1 135) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 1 procent · Rörelseresultatet uppgick till 182 (206) MSEK och rörelsemarginalen var 15 (18) procent · Resultatet per aktie uppgick till 1,52 (1,69) SEK Utsikter 2023 Styrelsens bedömning kvarstår att nettoomsättningen för 2023 kommer att vara i nivån 5,5 miljarder kronor.

VD kommenterar

Vi har fått en bra start på 2023 med en ökning av orderingången på 12 procent, drivet av en stark utveckling inom Pattern Generators. De övriga tre divisionernas orderingång var lägre än under motsvarande period föregående år, till följd av en fortsatt svag efterfrågesituation i Kina. Nettoomsättningen ökade med 7 procent, i huvudsak till följd av positiva valutaeffekter. Rörelseresultatet uppgick till 182 MSEK vilket var i nivå med föregående år, om man justerar för avyttringen av AEi i februari 2022.

Inom Pattern Generators var fotomaskmarknaden för halvledare med mogna designnoder fortsatt positiv under årets första kvartal. Orderingången var stark och divisionen erhöll order på åtta system: en Prexision 8 Evo, en FPS6100 och sex SLX. Framgången med SLX innebär att vi fram till 31 mars 2023 har fått order på 38 system sedan lanseringen i oktober 2019.

Inom High Flex var efterfrågan fortsatt god i Europa och Nordamerika, medan den låg kvar på en låg nivå i Kina. Divisionen deltog i januari på mässan APEX i San Diego, som hade en hög aktivitetsnivå. Detta är en indikation på ett ökat investeringsintresse inom elektronikindustrin i USA och Mexiko.

Inom High Volume har investeringar hos producenter av konsumentelektronik ännu inte återhämtat sig efter att covidrestriktionerna i Kina släpptes i slutet av 2022. Den elektriska fordonsindustrin fortsätter att vara ett fokusområde, liksom att bredda sig geografiskt och sälja mer utanför Kina. Divisionen har under kvartalet erhållit en första order från en utländsk produktionsanläggning tillhörande en kinesisk tillverkare av elektriska fordon.

Efterfrågan inom Global Technologies verksamhet för elektriska tester av mönsterkort och substrat mattades under kvartalet, med en svag efterfrågan inom konsumentelektronikindustrin. Vissa områden, såsom elektriska fordon och servrar uppvisade dock fortsatt god efterfrågan. Inom die bonding var de största marknaderna data- och telekom fortsatt svaga, liksom den kinesiska marknaden som helhet.

I år är första helåret på vår fortsatta tillväxtresa mot att nå en omsättning på 10 miljarder SEK senast år 2030. Vår organiska tillväxt kommer att drivas av hållbar innovation och fokus på våra kunder. Detta kompletteras med en tydlig förvärvsstrategi, där vi kontinuerligt och aktivt söker inom attraktiva områden för att komplettera och bredda vårt erbjudande gentemot våra kunder.   

För 2023 är det fortsatt styrelsens och min bedömning att Mycronics nettoomsättning kommer att vara i nivån 5,5 miljarder kronor.

Anders Lindqvist, VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

Mycronic AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 april 2023, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

PRESENTATION

Mycronic har en presentation den 27 april 2023 klockan 10:00 med VD och koncernchef Anders Lindqvist och ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development Pierre Brorsson. Presentationen kan följas via webbsändning.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Anders Lindqvist
VD och koncernchef

Tel: +46 8 638 52 00
E-post: anders.lindqvist@mycronic.com

Pierre Brorsson
Ekonomi- och finansdirektör & Sr VP Corporate Development 
Tel: +46 8 638 52 00

E-post: pierre.brorsson@mycronic.com

 

Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
E-post: sven.chetkovich@mycronic.com