Gå till innehåll
18 APR. 2024, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Första kvartalet

  • Orderingången uppgick till 1 645 (1 617) MSEK, en ökning med 2 procent
  • Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 1 692 (1 219) MSEK. Baserat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 42 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 599 (182) MSEK och rörelsemarginalen var 35 (15) procent  
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,01 (1,52) SEK före utspädning och 5,00 (1,52) SEK efter utspädning

Utsikter 2024
Styrelsens bedömning kvarstår att nettoomsättningen för 2024 kommer att vara i nivån 6,25 miljarder kronor.

VD kommenterar
Vi inleder året starkt. Orderingången under första kvartalet var på samma goda nivå som förra året, samtidigt som nettoomsättningen ökade med 39 procent, huvudsakligen drivet av Pattern Generators. Rörelseresultatet landade på 599 MSEK, vårt näst starkaste kvartalsresultat någonsin, motsvarande en rörelsemarginal på 35 procent.

Under 2024 firar vi ”över 50 år av innovation” på Mycronic. Det är därför extra tillfredsställande att vi inleder detta jubileumsår med att lansera två nya produkter inom Pattern Generators: Prexision 8000 Evo, som är divisionens hittills mest avancerade maskritare för bildskärmar samt MMX, vår första mätmaskin för fotomasker för halvledare. Båda dessa spännande nytillskott till Pattern Generators kunderbjudande lanserades externt i samband med en branschkonferens i Japan i april.

Inom Pattern Generators var fotomaskmarknaden för bildskärmar stabil under årets första kvartal, efter att ha mattats något under det fjärde kvartalet 2023, samtidigt som fotomaskmarknaden för halvledare fortsatt var på en hög nivå. Pattern Generators erhöll under kvartalet order på fem maskritare: en Prexision 8 Evo och fyra SLX.

Inom High Flex mattades efterfrågan av något i Europa och USA under årets första kvartal, samtidigt som Kina uppvisade tecken på återhämtning. High Flex har fått positiv återkoppling från kunderna rörande sin stenciltryckare, som kombinerar väl ihop med MYPro A40, den nya pick-and place-maskinen som lanserades under fjärde kvartalet 2023 och är upp till 50 procent snabbare än föregångaren.

Under kvartalet har High Volume märkt av en återhämtning i efterfrågan, både i Kina och på de utländska marknader där man verkar. Återhämtningen gäller både kunder inom konsumentelektronik och den elektriska fordonsindustrin. Som ett resultat av förberedelserna för en eventuell notering av Axxon på en börs i Kina, lämnade Ivan Li under kvartalet Mycronics koncernledning men kvarstår som ansvarig för Axxon, kärnan i division High Volume.

Inom Global Technologies verksamhetsområde PCB test har efterfrågan på testutrustning varit stark, drivet av ökad efterfrågan på mönsterkort som används i avancerade servrar för träning av AI-modeller. Stark AI-driven efterfrågan inom datakommunikationsmarknaden fortsatte från förra kvartalet och har positivt påverkat die bonding. Verksamhetsområde die bonding lanserade under kvartalet en produkt för aktiv linjering av optiska komponenter som täcker ytterligare processteg hos våra kunder.

Global Technologies ingick i slutet av kvartalet ett avtal om att förvärva Vanguard Automation, ett mindre företag med huvudkontor i Karlsruhe, Tyskland, som har utvecklat en teknologi och automatiserad utrustning för 3D-mikrotillverkning av optiska kopplingar. Affären slutfördes i början av april och det är glädjande att kunna addera denna spännande teknologi till vårt kunderbjudande.

Anders Lindqvist, VD och koncernchef

Finansiell information
Mycronic AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 18 april 2024, klockan 08:00.

Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Presentation
Mycronic kommer hålla en presentation den 18 april 2024 klockan 10:00 med VD och koncernchef Anders Lindqvist och ekonomi- och finansdirektör och Sr VP Corporate Development Pierre Brorsson. Presentationen kan följas via webbsändning.