Gå till innehåll
28 OKT. 2014, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK
Tredje kvartalet juli-september 2014
  • Orderingången uppgick till 842 (232) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 338 (220) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 37 (9) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,31 (0,00) SEK
Delårsperioden januari-september 2014
  • Orderingången uppgick till 1 410 (679) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 819 (672) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 45 (-10) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,34 (-0,21) SEK


Utsikter
Bedömningen avseende försäljningen innevarande år är oförändrad sedan föregående kvartal. Bolaget bedömer att försäljningen 2014 kommer att vara i nivån 1 150 – 1 250 MSEK. 

Orderingång lyfter på flera områden
Orderingången visar på en väsentlig tillväxt, men pekar även på den oregelbundenhet som finns främst inom marknaden för mönsterritare. Hittills under året har koncernen erhållit order på sju maskritare. Utvecklingen mot alltmer avancerade elektronikprodukter driver efterfrågan av komplexa fotomasker för tillverkning av bildskärmar till dessa produkter. Samtidigt har kundernas användande av befintlig utrustning varit hög. Detta har tillsammans lett till att kunderna börjat investera i ny utrustning. Investeringarna i maskritare avser dock inte enbart avancerad utrustning för bildskärmstillverkning, utan även utrustning inom andra segment.

“Vi är glada att vi lyckats matcha vårt erbjudande inom affärsområde mönsterritare med flera olika behov inom flera olika segment. Detta har resulterat i ett antal order under tredje kvartalet.” säger Lena Olving, VD och koncernchef för Mycronic AB.

Även marknaden för utrustning inom ytmontering har varit fortsatt gynnsam. Mycronic har under tredje kvartalet, liksom under delårsperioden, sett en ökning av både orderingång och försäljning.

Koncernens rörelseresultat är fortsatt positivt för det femte kvartalet i följd. Kassaflödet, exklusive den extra utdelning om 245 MSEK som betalades ut i augusti, uppgår under tredje kvartalet till 167 MSEK.

Mycronic har genom att leverera nya produkter i takt med kundernas förändrade behov, och genom att samtidigt bibehålla kostnadsnivån, skapat goda förutsättningar för en långsiktig lönsamhet. 
“Vi fortsätter att stärka varumärket, vilket positionerar oss som en viktig leverantör av effektiva produktionslösningar. Det är glädjande att kunna redovisa ett bra kvartal men det är också viktigt att påtala att kundinvesteringar av den här typen kan sammanfalla tidsmässigt och att detta inte är ett typiskt kvartal”, säger Lena Olving.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utan för Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com.

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Small Cap: MYCR.