Gå till innehåll
4 FEB. 2016, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Fjärde kvartalet oktober-december 2015

  • Orderingången uppgick till 838 (618) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 621 (656) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 251 (231) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,99 (2,37) SEK

  Helåret januari-december 2015

  • Orderingången uppgick till 2 179 (2 028) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 815 (1 475) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 540 (277) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,52 (2,72) SEK

  Utdelning
  Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 1,50 (0,80) per aktie och en extra utdelning om 2,50 (3,20) per aktie. Den totala utdelningen uppgår därmed till 4 (4) kronor per aktie, totalt 391,7 (391,7)MSEK.

  Utsikter
  Styrelsen bedömer att försäljningen 2016 kommer att vara i nivån 1 900 MSEK.

  2015 – stabil resultatutveckling
  “Ett starkt fjärde kvartal avslutar ett år att vara stolt över, ett år med stabil resultatutveckling. Vi har aldrig tidigare haft högre system- eller eftermarknadsförsäljning. Tillväxten är 23 procent. Resultatet visar att strategin för produktutveckling är rätt. Det är särskilt glädjande under ett år då den globala marknaden för ytmonteringsutrustning haft en vikande trend. Rörelsemarginalen nådde 40 procent under fjärde kvartalet och 30 procent för helåret. Och vi går in i 2016 med en orderstock som överstiger 1 miljard kronor. Samtidigt har vi genom investeringar i produktutveckling tagit steg för att under kommande år nå våra uppsatta mål för tillväxt och lönsamhet”, säger Lena Olving, VD och koncernchef för Mycronic AB.

  Mycronics lanseringar av innovativa produktionslösningar för en effektiv elektronikproduktion har lett till ökad efterfrågan inom Mycronics båda affärsområden, vilket har stärkt bolagets marknadsposition och finansiella ställning. Under fjärde kvartalet introducerades den senaste nyheten, en utrustning för dispensering av flera olika monteringsvätskor. Mycronics Jet Dispenser som bygger på den unika jet printing-plattformen är avsevärt snabbare än befintliga dispenseringslösningar och riktar sig till nya segment på marknaden för ytmontering. Genom att bredda produkterbjudandet till andra segment skapas möjligheter till en positionsförflyttning, vilket ligger i linje med bolagets strategi för tillväxt.

  Under 2015 har Mycronic erhållit order på totalt nio maskritare för olika tillämpningar. Efterfrågan på de mest högupplösta mobila bildskärmarna ökar, vilket ökar fotomaskens komplexitet. Mycronics mest avancerade maskritare, Prexision-80 (P-80) är helt nödvändig för denna tillverkning. Under 2015 levererade bolaget en P-80 och fick order på ytterligare ett system.

  Även mottagandet av bolagets ersättningserbjudande till kunder med äldre maskritare för bildskärmstillverkning har varit positivt, med tre ordrar under 2015.

  ”Förutom att underhålla och utveckla koncernens befintliga erbjudande har vi inlett en satsning för att ta tekniksteg som krävs för att utveckla produkter för nya och framtida behov inom ytmontering. Genom ett samarbete med ett högteknologiskt konsultbolag i Asien, kompletterar vi vår unika kompetens med specifik teknik- och marknadskompetens för nya kundbehov”, säger Lena Olving.


  Kontaktpersoner hos Mycronic:
  Lena Olving
  VD och koncernchef
  08 - 638 52 00
  lena.olving@mycronic.com                                                                              

  Per Ekstedt
  CFO
  08 - 638 52 00

  per.ekstedt@mycronic.com

  Om Mycronic
  Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionslösningar till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com.

  Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR