Gå till innehåll
1 MARS 2018, 18:30
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 1 mars 2018 – Inför Mycronics årsstämma den 8 maj 2018 föreslår valberedningen omval av de nuvarande styrelseledamöterna Patrik Tigerschiöld, Katarina Bonde, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Per Holmberg. Magnus Lindquist har avböjt omval.

Patrik Tigerschiöld föreslås bli omvald som styrelsens ordförande. Därutöver föreslår valberedningen Robert Larsson och Anna Belfrage som nya ledamöter.

Robert Larsson har en gedigen industriell erfarenhet, närmast från rollen som lokal divisionschef för Robotics and Motion på ABB. Robert Larsson tillträder senare i år rollen som ny divisionschef för division Industry och medlem av koncernledningen i ÅF. Robert Larsson har en M.Sc. i maskinteknik från Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet.

Anna Belfrage har lång erfarenhet från arbete bland annat som revisor, controller, VD och CFO, närmast från rollen som CFO på Södra Skogsägarna ek.för. Mellan åren 2014 och 2015 var Anna Belfrage VD på Beijer Electronics Group. Anna Belfrage har en civilekonomexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Inför årsstämman 2018 består valberedningen av valberedningens ordförande Henrik Blomquist (Bure Equity), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden), Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder) samt Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande).

Årsstämman äger rum den 8 maj 2018 i Stockholm.

Kontaktperson:                              
Henrik Blomquist
Valberedningens ordförande                                   
Tel: 08 – 614 00 20
henrik.blomquist@bure.se


Om Mycronic AB

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com.

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Informationen är sådan som Mycronic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2018, kl. 18.30.