Gå till innehåll
19 MARS 2024, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Som ett resultat av förberedelserna för en eventuell notering av Axxon på en börs i Kina, lämnar Ivan Li den 19 mars 2024 Mycronics koncernledning men kvarstår som ansvarig för Axxon, kärnan i division High Volume.

Mycronic AB (publ) har tidigare meddelat att styrelsen beslutat utvärdera möjligheten att börsnotera Axxon, kärnan i division High Volume, på en börs i Kina och upplåta en minoritet av aktierna till handel. Genom detta skulle Axxon ytterligare stärka sitt varumärke och marknadsledande position. Genom att bli mer självständiga och få resurser för snabb expansion, skapas de bästa möjliga förutsättningarna för Axxon att nå framgång och sin fulla potential. Dock kräver det kinesiska regelverket att Ivan Li i ett sådant läge inte sitter i Mycronics koncernledning.

”Även om Mycronics styrelse ännu inte fattat ett formellt beslut att notera Axxon, väljer vi att redan nu genomföra denna organisatoriska förändring, då detta ger oss fler valmöjligheter framöver. Axxon kommer att styras av en styrelse, där jag är ordförande. High Volume kommer i övrigt att kvarstå som en division och ett rapporterat segment inom Mycronic”, säger Anders Lindqvist, VD och koncernchef i Mycronic.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lindqvist
VD och koncernchef
Tel: +46 8 638 52 00
E-post: anders.lindqvist@mycronic.com

Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
E-post: sven.chetkovich@mycronic.com


Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 19 mars 2024, klockan 8:00.

Om Mycronic
Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Mexiko, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland, USA och Vietnam. Mycronic är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com