Gå till innehåll
2 JUNI 2014, 12:45
PRESSMEDDELANDE

Täby, 2 juni 2014 - Micronic Mydata AB (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, har nu bytt namn till Mycronic AB (publ).

Namnändringen som beslutades på årsstämman den 6 maj 2014 har registrerats av Bolagsverket och moderbolaget Micronic Mydata AB har därmed blivit Mycronic AB. Samtliga bolag inom koncernen kommer att byta namn till Mycronic och det arbetet startar i och med att moderbolaget nu fått det nya namnet registrerat.


”Det nya namnet förstärker en global marknadsnärvaro och skapar enhetlighet och tydlighet både externt och internt”, säger Lena Olving, VD och koncernchef. ”Vi arbetar med att bygga ett starkt varumärke, vilket ger en grund för vår höga målsättning att skapa ett lönsamt företag med god tillväxt. Detta arbete kommer våra kunder, medarbetare, samarbetspartners och därmed våra aktieägare att ha nytta av”.

Mycronic byter samtidigt logotype.


 

Kontaktperson:
Anna Ulinder
Investor relations
Tel: 08-638 52 00

anna.ulinder@mycronic.com


 

Om Mycronic AB 
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkare och marknadsför produktions-utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Informationen lämnades den 2 juni 2014.