Gå till innehåll
9 DEC. 2015, 08:45
PRESSMEDDELANDE

Täby, 9 december, 2015 - Mycronic AB är ett av de första svenska företagen som certifieras i enlighet med EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) globala standard för jämställdhet på arbetsplatsen. I november tilldelades Mycronic också Allbright-priset för sitt fokuserade arbete inom mångfald.

Den metodik som EDGE använder är den ledande vid certifieringen avseende jämställdhetsarbete på arbetsplatsen och kan användas globalt inom alla branscher. Fem områden har utvärderats: lika lön för lika arbete, rekrytering/befordran, ledarskapskapsutveckling och mentorskap, flexibelt arbete och företagskultur.

“Vi är stolta över att ha uppnått certifiering då det bekräftar att vårt fokuserade och kontinuerliga arbete med mångfaldsfrågor leder oss i rätt riktning”, säger Silke Ernst, Sr VP Human Resources på Mycronic. “Vi ser att mångfald är en viktig fråga för våra anställda. Vi upplever också att potentiella medarbetare, och särskilt unga studenter, tar företagens mångfaldsarbete i beaktande när man bestämmer sig för vilka bolag som kan vara en attraktiv arbetsplats.”

EDGE-utvärderingen utgår från flera olika perspektiv. Ett av dessa är den enkätundersökning som skickats ut till alla anställda om hur de upplever jämställdheten på Mycronic. 76 procent av de anställda i Sverige svarade på enkäten, vilket bekräftar att det finns ett stort intresse för de här frågorna.  

EDGE-certifieringen utgör en del av Mycronics mångfaldssatsning och dess metodik försett Mycronic med en klar bild av var företaget står idag och en möjlighet att också jämföra sig med andra företag i andra länder. Mycronic ska nu anpassa sina strategier för att ytterligare öka mångfalden inom hela koncernen. EDGE-certifieringen stöder också den långsiktiga strategin för att stärka företagets varumärke som arbetsgivare.  

“Vi är glada att tillkännage att Mycronic AB har lyckats uppnå EDGE-certifiering” säger Maria Oldin, Managing Director på EDGE. ”Mycronic AB är en förebild i Sverige och inom sin bransch. Ledningen lever verkligen som de lär och investerar i att driva jämställdheten på arbetsplatsen framåt. Mycronics strategiska engagemang i EDGE och dess metodik bekräftar företagets strävan att ge män och kvinnor lika möjligheter, vilket samtidigt bidrar till att attrahera och behålla topptalanger.”

”Det nyligen erhållna Allbright-priset är ett erkännande av vårt arbete med att driva företaget mot en mer meritokratisk verksamhet. Vi fick mycket positiv feed-back för våra tydliga mål för mångfald och jämställdhet såväl som för vår kontinuerliga uppföljning av målen. Resultatet av EDGE-utvärderingen kommer att hjälpa oss att bli ännu bättre i framtiden”, sammanfattar Silke Ernst.

Kontaktperson på Mycronic:                
Silke Ernst
Sr VP Human Resources
Tel: +46 8 638 52 00
silke.ernst@mycronic.com                         

Kontaktperson på EDGE Certification:
Joséphine Dunn
Tel: +44 7855 953 669
josephine.dunn@edge-strategy.com
 
Om EDGE

EDGE är den ledande internationella metoden och standarden för jämställdhetsanalys och certifiering av företag. Lanserad vid World Economic Forum 2011 och framtagen för att hjälpa företag att skapa den bästa arbetsplatsen för både män och kvinnor, men också för att företagen ska tjäna på att ha en jämställd arbetsplats.
EDGEs analysmetod utvecklades av EDGE Certified Foundation som också ansvarar för att EDGE-metoden och certifieringsstandarden följs. Den kommersiella grenen, EDGE Strategy, arbetar direkt med företagen och förbereder dem inför certifieringen. EDGE-certifieringen rekommenderas av företag, myndigheter och akademiker världen över.

För mer information, se http://www.edge-cert.org/ eller följ oss på Twitter @EDGE_CERT

Om Mycronic

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionslösningar till elektronikindustrin. Produkterna utgörs av maskritare som används för tillverkning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning. Maskritarna används av världens ledande elektronikföretag vid tillverkning av bildskärmar som används i surfplattor, smarta telefoner, TV och datorer samt vid tillverkning av halvledarkretsar och vid elektronisk kapsling. Ytmonteringsutrustningen används för stencilfri applicering av lodpasta på kretskort samt för montering av elektroniska komponenter på kretskort. Ytmonteringsutrustningen används av såväl stora som små tillverkare av elektronik inom bland annat rymd-, flyg-, bil-, medicin-, IT- och telekomindustrin. Genom ett omfattande eftermarknadserbjudande säkerställs en effektiv produktion hos Mycronics kunder. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com.

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ, Stockholm, Mid Cap: MYCR.