Gå till innehåll
21 APR. 2016, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Första kvartalet – god efterfrågan på maskritare men svagare start för ytmonteringsutrustning

Mycronic rapporterar idag ökad orderingång, ökad försäljning och högre rörelseresultat för det första kvartalet, ett kvartal som normalt sett uppvisar lägre aktivitet inom Mycronics segment av elektronikindustrin. Genom en stark orderingång under kvartalet uppgår orderstocken till rekordhöga 1 516 MSEK, vilket ger en god bas för en fortsatt gynnsam utveckling under innevarande och nästa år.

Första kvartalet januari-mars 2016

  • Orderingången uppgick till 794 (471) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 344 (304) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 32 (26) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,24 (0,19) SEK

Utsikter
Styrelsen bedömer att försäljningen 2016 kommer att vara i nivån 1 900 MSEK. 

VD kommenterar 
Mycronic har under första kvartalet, som normalt sett visar lägre aktivitet bland våra kunder, tack vare en god fotomaskmarknad fått hela fem ordrar på maskritare.

Den globala marknaden för ytmonteringsutrustning såg en negativ utveckling under 2015, medan Mycronic behöll både volymer och marginaler. Avmattningen har nu påverkat även oss. Därför är det fortsatt väsentligt att investera i produktutveckling för att säkra fortvarig konkurrenskraft.

I november 2015 introducerade vi en utrustning för dispensering av flera olika monteringsvätskor. Mycronics Jet Dispenser bygger på den unika jet printing-plattformen och är avsevärt snabbare än befintliga dispenseringslösningar. Utrustningen riktar sig till helt nya segment på marknaden för ytmontering. Vi har breddat produkterbjudandet och skapat möjligheter till en positionsförflyttning i linje med vår till-växtstrategi. Under första kvartalet har introduktionen fortsatt globalt.

De fem beställda maskritarna är avsedda för olika tillämpningar. Vi har fått den första ordern på ett mät-system för kvalitetssäkring av de mest avancerade fotomaskerna. Kvalitetssäkring blir allt viktigare när fler fotomasker produceras för nya produkter med bildskärmen i centrum. Vårt ersättningserbjudande har genom kvartalets två nya ordrar, nu totalt fem, visat sig vara helt i linje med vad kunderna behöver för att säkerställa en långsiktigt hög produktivitet vid fotomasktillverkning.

Trots en svag inledning på året inom SMT har koncernen en rekordstor orderstock och ett starkt kassaflöde. Med en god finansiell ställning ger det oss förutsättningar att hålla fast vid vår strategi med produktutveckling för framtidens elektronik och vi är på god väg att långsiktigt och hållbart nå våra finansiella mål.

Lena Olving

Verkställande direktör och koncernchef