Gå till innehåll
15 JULI 2014, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Andra kvartalet april-juni 2014
-Nettoomsättningen uppgick till 238 (226) MSEK
-Rörelseresultatet uppgick till 6 (-8) MSEK
-Resultatet per aktie uppgick till 0,03 (-0,10) SEK

Delårsperioden januari-juni 2014
-Nettoomsättningen uppgick till 481 (453) MSEK
-
Rörelseresultatet uppgick till 9 (-18) MSEK
-
Resultatet per aktie uppgick till 0,04 (-0,20) SEK  

Utsikter
Bedömningen avseende försäljningen innevarande år är oförändrad sedan föregående kvartal. 
Bolaget bedömer att försäljningen 2014 kommer att vara i nivån 1 150 – 1 250 MSEK.

  
Ökad orderingång för Mycronic
Mycronics orderingång och försäljning har utvecklats positivt, både under andra kvartalet och under första halvåret 2014, jämfört med samma period förra året. Den återhämtning som syntes under slutet av 2013 har fortsatt. Orderingången ökade med 27 procent under årets första sex månader, medan örsäljningen ökade 6 procent.

Koncernen redovisar ett positivt rörelseresultat för fjärde kvartalet i rad, trots avsaknad av intäkter från system-försäljning inom maskritare. Bruttomarginalen för första halvåret 2014 uppgår till 44 procent.

Under de senaste sex månaderna har Mycronic lanserat nya produkter för flera olika tillämpningar inom de båda affärsområdena ytmontering och mönsterritare. “Vi har fortsatt att exekvera enligt vår produktlivsstrategi, nu senast genom lanseringen av MY600, en ny generation jet printer för applicering av lodpasta för avancerade kretskort”, säger Lena Olving, VD och koncernchef för Mycronic AB.

Under första halvåret har koncernen erhållit order på tre maskritare, vilket tyder på ett fortsatt högt utnyttjande på den installerade basen av maskritare. Koncernen har genom att leverera nya produkter för kundernas behov, och genom att samtidigt behålla kostnadsnivån, skapat goda förutsättningar för en uthållig lönsamhet. 

Den 2 juni bytte Micronic Mydata AB namn till Mycronic AB. Namnbytet är en del av koncernens strategi för att stärka varumärket. “Vi fortsätter att stärka varumärket, just nu bland annat genom namnbyte till Mycronic i dotterbolagen och genom att implementera en ny visuell identitet. Ett namn och ett varumärke tydliggör vår position som ett globalt företag”, säger Lena Olving. 


Kontaktpersoner hos Mycronic:
Lena Olving
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com                                         

Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00

per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com.

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap: MYCR.