Gå till innehåll
13 JULI 2016, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Stark efterfrågan ger rekordhög orderbok och fortsatt gott resultat
Mycronic rapporterar ett starkt första halvår avseende orderingång, försäljning och resultat. Försäljningen ökade med 37 procent. Rörelseresultatet uppgick till 137 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 17 procent. Koncernen går in i andra halvåret med en rekordstor orderstock på 1 828 MSEK. Efterfrågan på maskritare är gynnsam för både produktionskapacitet och för avancerade fotomasker för kommande elektronikprodukter. Koncernen har samtidigt stort fokus på satsningar för framtida tillväxt, genom produktutveckling främst inom ytmontering samt genom lanseringar inom båda affärsområdena.

Andra kvartalet april-juni 2016

  • Orderingången uppgick till 775 (311) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 463 (285) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 106 (1) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,83 (0,01) SEK

Första halvåret januari-juni 2016

  • Orderingången uppgick till 1 569 (782) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 807 (589) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 137 (27) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,08 (0,20) SEK

Utsikter
Styrelsens bedömning kvarstår att försäljningen 2016 kommer att vara i nivån 1 900 MSEK.

VD kommenterar
Under det första halvåret har Mycronic sett en stark efterfrågan på koncernens produkter inom elektronikindustrin, mycket tack vare en god fotomaskmarknad. Koncernen redovisar ett starkt första halvår avseende orderingång, försäljning och resultat. Försäljningen ökade med 37 procent jämfört med första halvåret 2015 och rörelsemarginalen uppgick till 17 procent. Vi går nu in i andra halvåret med en rekordhög orderstock och ser fortsatt hög aktivitet på marknaden och bland våra kunder.

Den globala marknaden för ytmonteringsutrustning hade en negativ utveckling under 2015, medan Mycronic behöll volymer och marginaler. Avmattningen har 2016 påverkat oss och efterfrågan på ytmonteringsutrustning är fortsatt svårbedömd. Därför är det väsentligt för oss att investera i produktutveckling för att säkra konkurrenskraften. Vi har introducerat en utrustning för dispensering av flera olika monteringsvätskor. Vår Jet Dispenser bygger på den unika jet printing-plattformen och är avsevärt snabbare än befintliga lösningar. Utrustningen riktar sig till nya segment på marknaden för ytmontering. Vi har breddat produkterbjudandet och skapat möjligheter till en positionsförflyttning. Under andra kvartalet har de första systemen nått kunderna.

Mycronic har under perioden förvärvat RoyoTech, ett tyskt bolag som utvecklat de strategiska lagringslösningar som sedan länge är en integrerad del i Mycronics erbjudande för den smarta fabriken, Mycronic 4.0.

Under första halvåret har vi fått order på åtta maskritare avsedda för olika tillämpningar, varav flera avancerade system. Vi har bland annat fått den första ordern på ett mätsystem för kvalitetssäkring av de mest avancerade fotomaskerna, något som blir allt viktigare när fler fotomasker produceras för produkter med bildskärmen i centrum. Vårt ersättningserbjudande har fortsatt visa sig vara i linje med vad kunderna behöver för att säkerställa en långsiktigt hög produktivitet vid fotomasktillverkning. Under andra kvartalet har vi lanserat Prexision-800, en maskritare för de mest komplexa fotomaskerna som säkerställer en effektiv produktion av fotomasker till framtidens smarta 4K-telefoner och avancerade AMOLED-bildskärmar.

Kort sagt, vi har under det första halvåret 2016 fortsatt att i högt tempo leverera resultat och samtidigt exekvera vår strategi för tillväxt.

Lena Olving
Verkställande direktör och koncernchef

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Lena Olving
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com
 
Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00

per.ekstedt@mycronic.com 

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionslösningar till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR. För mer information, besök www.mycronic.com 

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 13 juli 2016, kl 08.00.