Gå till innehåll
2 OKT. 2023, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic AB (publ) har erhållit den första ordern på uppgraderingar av redan installerade bildskärmsmaskritare från gaslaser till halvledarlaser från SK Electronics i Japan. Leverans av uppgraderingarna är planerad under de kommande två åren.

Fram till nu har Mycronics bildskärmsmaskritare varit utrustade med gaslaser, medan halvledarmaskritaren SLX varit utrustad med halvledarlaser, vilken förbrukar omkring 99 procent mindre energi än en gaslaser. Utmaningen har varit att hitta en lösning med halvledarlaser för att tillverka de mycket större fotomaskerna för bildskärmar och detta har nu framgångsrikt uppnåtts. Övergången till halvledarlaser är ett viktigt steg i Mycronics ambition att minska klimatpåverkan över en produkts livscykel.

”Även om uppgraderingar till halvledarlaser inte kommer att utgöra något större bidrag till Mycronics nettoomsättning, utgör de en milstolpe på vår resa mot hållbar och klimatvänlig elektronikproduktion. Vi är glada över att få vara en del av SK Electronics satsning på att uppnå en hållbar tillverkning genom att minska sin klimatpåverkan”, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.

Mycronics division Pattern Generators erbjuder maskritare inom bildskärmstillverkning och produktion av halvledare.