Gå till innehåll
8 SEP. 2014, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 8 september, 2014 - Mycronic AB (publ), har erhållit order på en Prexision-80 (P-80) maskritare för bildskärmstillämpningar från en kund i Asien.

Maskritaren P-80, som lanserades tidigare i år, erbjuder förbättringar i bildkvalitet. P-80 bygger på den väl beprövade Prexision-plattformen och innehåller flera nya tekniska lösningar som ger högre prestanda. Det ökar effektiviteten i produktionen hos fotomasktillverkarna och möjliggör tillverkning av framtidens bildskärmsprodukter. Maskinen är utvecklad för kostnadseffektiv tillverkning av de mest avancerade fotomaskerna. P-80 ersätter P-8 som den mest avancerade maskritaren.

“Både fotomasktillverkarna och bildskärmstillverkarna möter allt fler utmaningar vid tillverkning av
de mest avancerade produkterna. Vi ser bland annat en fortsatt trend mot skärmar med allt högre upplösning, vilket ställer högre krav på fotomaskerna. Vi har utvecklat en ny maskritare som möter dessa krav och som nu lett till en order”, säger Magnus Råberg, affärsområdeschef för Mönsterritare på Mycronic AB. “Förbättringarna med P-80 jämfört med dess föregångare ger ett högre produktions-utbyte för fotomasktillverkarna, liksom för bildskärmstillverkarna, genom en signifikant förbättring av ritkvalitet och därigenom en högre precision i produktionsplaneringen.”

Maskinen beräknas att levereras under första kvartalet 2015, vilket innebär att nuvarande bedömning av helårsförsäljningen 2014, i nivån 1 150 – 1 250 MSEK, kvarstår.

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Magnus Råberg
Affärsområdeschef mönsterritare
08 - 638 52 00
magnus.raberg@mycronic.com

Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com.

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap: MYCR.
Mycronic offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2014, kl 08.00.