Gå till innehåll
15 JULI 2019, 12:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic AB (publ) har erhållit en order på en maskritare ur Prexision-serien för bildskärmstillämpningar från en befintlig kund i Asien. Ordern består av en Prexision-10 maskritare, begränsad till produktion av fotomaskerstorlek upp till och med generation 8. Systemet kan senare uppgraderas till ett fullskaligt Prexision-10 produktionssystem. Ordern på det begränsade Prexision-10 systemet har ett värde i intervallet 30–35 MUSD och leverans är planerad till det fjärde kvartalet 2020.

Mycronics affärsområde Pattern Generators erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. Dessa utgörs av bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor) och tillämpningar för multi-purpose-marknaden, ett brett segment vilket omfattar tillämpningsområden som exempelvis elektronisk kapsling, MEMS (mikroelektromekaniska system) och pekskärmsfunktioner.

”Med detta storleksbegränsade Prexision-10-system kan kunden producera fotomasker för generation 8 och senare uppgradera till generation 10 storlek. Detta är ett attraktivt sätt för kunden att addera produktionskapacitet vid en senare tidpunkt när så krävs”, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.

För ytterligare information kontakta:
Charlott Samuelsson
Sr VP Business Area Pattern Generators
Tel: +46 709 844 282
charlott.samuelsson@mycronic.com

Sven Chetkovich
Tf Director IR & Corporate Communications
Tel: +46 70 558 39 19
sven.chetkovich@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 15 juli 2019, klockan 12:00.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com