Gå till innehåll
31 AUG. 2015, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 31 augusti, 2015 - Mycronic AB (publ), har erhållit ytterligare en order på ett maskritarsystem, byggt på Prexision-plattformen, som ersättning till ett äldre system för tillverkning av fotomasker för bildskärmar. Systemet är sålt till en kund i Asien och är beräknat att levereras under andra halvåret 2016.

Mycronic erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom olika tillämpningsområden. Dessa områden är tillverkning av bildskärmar (för bland annat TV, smarta telefoner och surfplattor) samt tillämpningar inom multi purpose marknaden, ett brett marknadssegment som omfattar många olika tillämpningar.

Mycronic har sedan mitten av 1990-talet levererat maskritare för tillverkning av fotomasker, vilka är nödvändiga i tillverkningen av alla platta bildskärmar. Mycronic har en unik ställning som den enda leverantören i världen av utrustning för tillverkning av avancerade fotomasker. Sedan år 2000 har Mycronic levererat cirka 65 maskritare för bildskärmstillämpningar. Drygt hälften av dessa är 10 år
eller äldre och att underhålla dessa system blir mer och mer utmanande. En del av Mycronics kunder med äldre maskritare har också behov av en mer modern produktionsutrustning.

Mycronic har som ett led i att erbjuda kunderna ett bredare val utvecklat en ersättningsstrategi för att adressera ovanstående behov. Mycronic erbjuder ett skalbart system, byggt på Prexision-platt-formen, i utbyte mot ett äldre system. Kunderna ges därmed möjlighet att öka produktiviteten. Samtidigt säkerställs en för kunden långsiktig servicelösning av systemet.

”Vår kund som har behov av att säkerställa en effektiv produktion väljer nu att byta in ett av sina äldre system. Genom vårt ersättningserbjudande får kunden en maskritare som är skalbar, vilket ger möjlighet till ytterligare uppgraderingar längre fram,” säger Magnus Råberg, affärsområdeschef för mönsterritare på Mycronic AB. ”Det är glädjande att se hur väl vår ersättningsstrategi motsvarar kundernas behov.  På sju månader har vi erhållit tre ordrar från våra kunder i Asien”.

Prisnivån på ett ersättningssystem byggt på Prexision-plattformen ligger normalt i spannet 12–16 miljoner USD, beroende på konfiguration och typ av inbytessystem.

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Magnus Råberg                                                              
Affärsområdeschef mönsterritare                                      
Tel: 08 - 638 52 00
magnus.raberg@mycronic.com

Per Ekstedt
CFO
Tel: 08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

 

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Mycronic offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2015, kl 08.00.