Gå till innehåll
19 NOV. 2020, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic har erhållit en order från en asiatisk kund på en SLX och en Prexision Lite 8 Evo maskritare som ersätter ett av kundens äldre system. Ordern har ett sammanlagt värde i intervallet 12-14 MUSD. SLX-systemet är planerat för leverans under det andra kvartalet 2021, medan Prexision Lite 8 Evo-systemet är planerat för leverans under det tredje kvartalet samma år.

Den laserbaserade maskritaren SLX lanserades i oktober 2019 för att möta en stigande efterfrågan på fotomasker till halvledarindustrin, vilken drivs av långsiktiga trender, samt för att möta ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov. SLX-maskritaren är utvecklad på den nya kontrollplattformen Evo, vilken är gemensam för alla Mycronics nya maskritare.

Prexision Lite 8 Evo, som lanserades under 2019, är designad för att möta kraven på kostnadseffektiv produktion av fotomasker för enklare bildskärmar upp till maskstorlek G8. Den erhållna ordern på en Prexision Lite 8 Evo, ersätter ett av kundens äldre system.

”Det är glädjande att vi fortsätter att bredda samarbetet med våra befintliga kunder. Den kombinerade ordern av en Prexision Lite 8 Evo, som ersätter ett äldre system, och en SLX-maskritare bekräftar att våra nya produkter möter kundernas krav och att vår produktplan ligger i linje med displayindustrins såväl som halvledarindustrins behov”, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic. 

För mer information, vänligen kontakta:
Charlott Samuelsson
Sr VP Pattern Generators
Tel: +46 709 844 282, e-post: charlott.samuelsson@mycronic.com

Tobias Bülow
Director Investor Relations

Tel: +46 734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com

Cathrin Wisén
Director Corporate Communications
Tel: +46 721 663 469, e-post: cathrin.wisen@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades 19 november 2020, klockan 08:00.
 

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com