Gå till innehåll
6 DEC. 2019, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic AB (publ) har erhållit en order på att uppgradera ett system till en fullskalig Prexision 8. Uppgraderingen kommer att implementeras på en tidigare beställd Prexision 8 som varit begränsad till produktion av fotomaskstorlek upp till och med generation 6. Ordern kommer från en befintlig kund i Asien och har ett värde i intervallet 3-4 MUSD. Leveransen av Prexision 8 kommer att ske under december 2019 och implementeringen av uppgraderingen planeras ske under det första kvartalet 2020.

Mycronic erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. Dessa utgörs av bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor) och tillämpningar inom multi-purpose-marknaden, ett brett segment som omfattar många olika tillämpningsområden. Utöver detta har Mycronic nyligen lanserat SLX, en ny lasermaskritare för halvledarindustrin.

”Uppgraderingen innebär att kunden kan producera fotomaskstorlek upp till och med generation 8 med full förmåga”, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.

För ytterligare information kontakta:
Charlott Samuelsson
Sr VP Business Area Pattern Generators
Tel: +46 709 844 282
charlott.samuelsson@mycronic.com

Sven Chetkovich
Tf Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
sven.chetkovich@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 6 december 2019, klockan 08:00.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com