Gå till innehåll
13 APR. 2021, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic AB (publ) har erhållit en order på ett SLX-system från en befintlig kund i Asien. Med den valda konfigurationen har ordern ett värde i intervallet 6-10 MUSD. SLX-systemet är planerat för leverans under det första kvartalet 2022.

Den laserbaserade maskritaren SLX lanserades under 2019 för att möta en stigande efterfrågan på fotomasker till halvledarindustrin, vilken drivs av långsiktiga trender, samt för att möta ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov. SLX-maskritaren är utvecklad på den nya kontrollplattformen Evo, vilken är gemensam för alla Mycronics nya maskritare.

”Vi är mycket glada över det stora intresset för SLX och att vi nu får möjligheten att leverera ytterligare ett SLX-system till en strategiskt mycket viktig kund inom halvledarsegmentet. Det är tydligt att SLX-systemet har de egenskaper som efterfrågas av kunder som producerar fotomasker till den växande halvledarindustrin,” säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.

Mycronic erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. Dessa utgörs av bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor), tillverkning av halvledare och tillämpningar inom multi-purpose-marknaden, ett brett segment som omfattar många olika tillämpningsområden.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Charlott Samuelsson
Sr VP Pattern Generators
Tel: +46 709 844 282, e-post: charlott.samuelsson@mycronic.com

Tobias Bülow
Director Investor Relations

Tel: +46 734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 13 april 2021, klockan 08:00.

 

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com