Gå till innehåll
4 DEC. 2020, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic AB (publ) har erhållit en order på SLX-maskritare från en befintlig kund i USA. Ordern omfattar två SLX-system och det sammanlagda ordervärdet ligger i intervallet 12-16 MUSD. Det första SLX-systemet är planerat för leverans under det första kvartalet 2022, medan det andra systemet ska levereras under det tredje kvartalet samma år.

Den laserbaserade maskritaren SLX lanserades i slutet av oktober 2019 för att möta en stigande efterfrågan på fotomasker till halvledarindustrin, vilken drivs av långsiktiga trender, samt för att möta ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov. Fotomasker tillverkade av laserbaserade maskritare är mycket viktiga vid tillverkningen av halvledare och står för 70-75% av alla producerade fotomasker. SLX är en ny och modern maskritare baserad på samma teknologi som maskritare för bildskärmar.

”Vi är stolta över att Mycronic får förtroendet att leverera ytterligare SLX-maskritare till en befintlig kund.
Det är glädjande att vi ser fortsatt stort intresse för SLX och att vår produktplan möter halvledarindustrins allra högst ställda krav på laserbaserade maskritare", säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.

Mycronic erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. Dessa utgörs av bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor), tillverkning av halvledare och tillämpningar inom multi-purpose-marknaden, ett brett segment som omfattar många olika tillämpningsområden.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlott Samuelsson
Sr VP Pattern Generators
Tel: +46 709 844 282, e-post: charlott.samuelsson@mycronic.com

Tobias Bülow
Director Investor Relations
Tel: +46 734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades 4 december 2020, klockan 08:00 CET.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com