Gå till innehåll
20 JULI 2021, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic AB (publ) har erhållit en order på två SLX-system från en ny kund i Asien. Ordervärdet ligger i intervallet 7-10 MUSD. Båda systemen är planerade att levereras under det andra kvartalet 2022.

Den laserbaserade maskritaren SLX möter en stigande efterfrågan på fotomasker till halvledarindustrin, samt ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov. Fotomasker tillverkade av laserbaserade maskritare är mycket viktiga och står för 70-75% av alla producerade fotomasker för halvledartillverkning. SLX är en ny och modern maskritare baserad på samma teknologi som Mycronics maskritare för bildskärmar.

”Det är extra glädjande att få förtroendet att leverera två SLX-system och dessutom till en ny kund. Ordern understryker fortsatt att SLX prestanda, produktivitet och tillförlitlighet gör den kostnadseffektiv för kunder som tillverkar fotomasker till den snabbt växande halvledarindustrin,” säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.

Mycronic erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. Dessa utgörs av bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor), tillverkning av halvledare och tillämpningar inom multi-purpose-marknaden, ett brett segment som omfattar många olika tillämpningsområden.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Charlott Samuelsson
Sr VP Pattern Generators
Tel: +46 709 844 282, e-post: charlott.samuelsson@mycronic.com

Sven Chetkovich
Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19, e-post: sven.chetkovich@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 20 juli 2021, klockan 08:00.

Om Mycronic
Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com