Gå till innehåll
26 FEB. 2021, 08:00
PRESSMEDDELANDE

Mycronic AB (publ) har erhållit en order på två SLX-maskritare från en befintlig kund i USA. Det sammantagna ordervärdet ligger i intervallet 8-12 MUSD. Det första SLX-systemet är planerad för leverans under det fjärde kvartalet 2021, medan det andra systemet ska levereras under det första halvåret 2022.

Den laserbaserade maskritaren SLX lanserades i oktober 2019 för att möta en stigande efterfrågan på fotomasker till halvledarindustrin, vilken drivs av långsiktiga trender, samt för att möta ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov. Fotomasker tillverkade av laserbaserade maskritare är mycket viktiga och står för 70-75% av alla producerade fotomasker för halvledartillverkning. SLX är en ny och modern maskritare baserad på samma teknologi som Mycronics maskritare för bildskärmar.

”Vi är stolta över att Mycronic får förtroendet att leverera två SLX-maskritare till en befintlig kund. Marknadens stora intresse för SLX bekräftar att produkten är väl positionerad och möter behoven hos de kunder som producerar fotomasker till den växande halvledarindustrin,” säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.

Mycronic erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. Dessa utgörs av bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor), tillverkning av halvledare och tillämpningar inom multi-purpose-marknaden, ett brett segment som omfattar många olika tillämpningsområden.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlott Samuelsson
Sr VP Pattern Generators
Tel: +46 709 844 282, e-post: charlott.samuelsson@mycronic.com

Tobias Bülow
Director Investor Relations

Tel: +46 734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 26 februari 2021, klockan 08:00.

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com