Gå till innehåll
11 OKT. 2016, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 11 oktober, 2016 - Mycronic AB (publ), har erhållit order på ett flertal MY600 Jet Printer-system från en asiatisk högvolymkund med dygnet-runt produktion i multipla tillverkningslinor på flera platser i Asien. Ordern är den tredje i ordningen på kort tid från samma kund. Leveransen sker under fjärde kvartalet 2016.

Mycronics affärsområde ytmontering erbjuder utrustning för modern elektroniktillverkning. Erbjudandet omfattar produktionssystem för beröringsfri applicering av lodpasta och andra monteringsvätskor på kretskort, robotar för att montera komponenter på kretskort, automatiserade lagringslösningar samt avancerad mjukvara för effektiv processtyrning. Utrustningen används globalt och inom många olika segment av elektronikindustrin. Traditionellt har Mycronic fokuserat på att erbjuda effektiva system till kunder med låg- till medelstor produktion där behoven av flexibilitet är höga. 

MY600 är utvecklad för att erbjuda elektronikindustrin ett konkurrenskraftigt alternativ eller ett komplement till den traditionella stenciltryckaren. Systemen kan även konfigureras för höghastighetsdispensering av flera olika monteringsvätskor. I takt med att kretskort och elektronik blir alltmer avancerade i alla delar av elektronikindustrin ställs det nya krav på produktionsutrustningen. Mycronics MY600 erbjuder tillverkarna nya sätt att lösa de utmaningar som finns i produktionsprocessen, även för högvolymkunder.  

”Den här affären är ett mycket bra exempel på den utveckling som pågår inom industrin. Vår kund har tagit fram och lanserat en ny generation produkter inom konsumentelektronik. En utmaning var att producera produkten kostnadseffektivt. Vår lösning med MY600 uppnår kundens krav på produktionsutbyte och hastighet - något som är en utmaning för traditionell teknologi, ” säger Robert Göthner, affärsområdeschef för ytmontering på Mycronic. ”Dessa ordrar bekräftar att vår unika jet printing-teknologi ligger rätt i tiden och möter industrins krav i högvolymsmiljö.”

Priset per system ligger i spannet 1-2 MSEK och varierar med antalet tillval och anpassningar. Det sammanlagda värdet för de tre erhållna ordrarna uppgår till 20-25 MSEK.

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Robert Göthner                                                               
Affärsområdeschef ytmontering                                       
Tel: 08 - 638 52 00
robert.gothner@mycronic.com                                         

Per Ekstedt
CFO
Tel: 08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com 

 Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.  

Mycronic är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 11 oktober 2016, kl 08.00.