Gå till innehåll
3 FEB. 2017, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 3 februari, 2017 – Mycronic AB (publ), har erhållit order på ett flertal MY600 Jet Printer-system från en ny kund i Asien. Systemen kommer användas för dygnet-runt-produktion av konsumentelektronik i stora volymer. Systemleveransen beräknas ske till kund under första kvartalet 2017.

Mycronics affärsområde Assembly Solutions erbjuder avancerade produktionslösningar för modern elektroniktillverkning. Erbjudandet omfattar produktionsutrustning för beröringsfri applicering av lodpasta på kretskort, system för dispensering och lackning, ytmonteringsmaskiner för montering av komponenter på kretskort, automatiserade lagringslösningar, avancerad mjukvara för effektiv processtyrning och sofistikerade produktionssystem för montering och test av kameramoduler med applikationer inom avancerat förarstöd till fordonsindustrin.

MY600 har utvecklats i syfte att erbjuda elektronikindustrin ett konkurrenskraftigt alternativ eller som ett komplement till den mer traditionella teknologin stenciltryckning. Systemet har en unik förmåga att dispensera lodpasta på kretskort i mycket höga hastigheter och med hög precision. Den mångsidiga MY600-plattformen kan även konfigureras för att applicera ett brett utbud av monteringsvätskor som exempelvis lim på kretskort. Den elektronik och de kretskort som används i dagens produkter blir allt mer avancerade vilket ställer allt högre krav på den produktionsutrustning som används inom elektronikindustrin. Mycronics MY600 erbjuder alla tillverkare, oavsett produktionsvolym, med behov av noggrann höghastighetsdispensering av lodpasta eller andra monteringsvätskor, helt nya möjligheter att möta de utmaningar som måste hanteras i tillverkningsprocessen.

“Detta är ytterligare ett bra exempel på den utveckling som sker inom industrin. Vår kund har utvecklat en ny generation produkter för konsumentmarknaden där flexibla mönsterkort används. Mycronics mjukvarudrivna och beröringsfria jet printing-teknologi har en unik förmåga att hantera denna typ av applikationer på ett effektivt sätt. Lösningen med Mycronics MY600 uppfyller vår kunds högt ställda krav på produktionsutbyte och hastighet, vilket var en utmaning för mer traditionella teknologier,” säger Robert Göthner, chef för division Ytmontering på Mycronic AB.

Priset per system ligger i intervallet 1-2 MSEK och varierar med antalet tillval och anpassningar. Det sammanlagda värdet för ordern uppgår till 17-20 MSEK.

Kontaktpersoner hos Mycronic:

Robert Göthner                                                    
Chef division Ytmontering, Assembly Solutions 
Tel: 08 - 638 52 00
robert.gothner@mycronic.com                 

Torbjörn Wingårdh
CFO
Tel: 08 - 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com          

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com 

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.  

Mycronic är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 3 februari 2017, kl 08.00.