Gå till innehåll
10 FEB. 2017, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Rekordår 2016 och beslut om nya finansiella mål
Mycronic redovisar ett rekordår 2016 där förvärven av Axxon och AEi ingår från fjärde kvartalet. Orderingången och nettoomsättningen ökade 13 respektive 28 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 30 procent. Efterfrågan på koncernens produkter är gynnsam tack vare produktlanseringar, varav flera breddar den adresserbara marknaden. Stora investeringar har gjorts i produktutveckling för framtida tillväxt. Förvärven kompletterar och breddar erbjudandet till flera segment inom elektronikindustrin.

Fjärde kvartalet oktober-december 2016

  • Orderingången uppgick till 518 (838) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 016 (621) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 405 (251) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 3,12 (1,99) SEK

Helåret januari-december 2016 

  • Orderingången uppgick till 2 455 (2 179) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 2 319 (1 815) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 691 (540) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,38 (4,52) SEK
  • Styrelsen föreslår årsstämman utdelning om 2,00 (1,50) kronor per aktie, enligt utdelningspolicyn.

Utsikter 2017
Styrelsens bedömning är att koncernens nettoomsättning 2017 kommer att vara i nivån 2 800 MSEK.

VD kommenterar 
Under 2016 har vi infriat högt ställda förväntningar. Vi rapporterar rekordstor orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat för koncernen inklusive förvärvens bidrag från respektive förvärvsdag.

Vi har fortsatt att leverera utrustning till våra kunder som gör deras produktion effektiv. Den globala marknaden för ytmonteringsutrustning har inte utvecklats som vi hoppats under året men har under senare delen av året stärkts. Inom mönsterritare har vi upplevt ett starkt år med order på nio system och leverans av åtta system. Samtidigt har vi genomfört stora satsningar på produktutveckling för att ytterligare stärka konkurrenskraften. Utgifterna för dessa är betydande, 342 MSEK, men är helt vgörande för framtida tillväxt.

Rörelseresultatet uppgick till 691 MSEK och rörelse-marginalen 30 procent, ett fantastiskt år.

På tre år har vi mer än fördubblat omsättningen sam-tidigt som rörelseresultatet väsentligt har överstigit 10 procent. Jag kan alltså med glädje notera att vi uppnått våra finansiella mål snabbare än vi bedömde när de beslutades i början av 2014. Styrelsen och ledningen föreslår därför nya finansiella mål med målet att återigen fördubbla omsättningen med god lönsamhet.

Under 2016 har vi genomfört tre viktiga förvärv:
Genom tyska RoyoTech säkrar vi tillgången till en strategiskt viktig produkt, SMD Tower, en lagringslösning för elektroniska komponenter och en hörnsten i konceptet Mycronic 4.0 för att hantera en komplex produktionsmiljö i modern elektroniktillverkning.

Genom kinesiska Axxon kompletterar vi vår unika jet printing-affär med den ledande aktören på den betydligt större dispenseringsmarknaden. Tillsammans skapar vi en av de fem största aktörerna i världen.  

Slutligen, genom amerikanska AEi breddar vi verksamheten. AEi erbjuder utrustning för montering av kameramoduler till de förarstödsystem som blir allt vanligare i moderna bilar. Detta är ett för oss närliggande marknads-segment som visar snabb tillväxt och potentiellt god lönsamhet.

Förvärven breddar vårt produkterbjudande och adresserar en större del av elektronikindustrin, vilket skapar goda möjligheter för framtida tillväxt. Vi byter nu namn på affärsområde Ytmontering till Assembly Solutions, ett namn som bättre visar kopplingen till en betydligt större del av elektronikindustrin.

 Lena Olving,
Verkställande direktör och koncernchef

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 10 februari 2017, kl 08.00.

Kontaktpersoner hos Mycronic:                                      

Lena Olving
VD och koncernchef
08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com 

Torbjörn Wingårdh
CFO
08 - 638 52 00

torbjorn.wingardh@mycronic.com 

Om Mycronic

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.