Gå till innehåll
1 JUNI 2018, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 1 juni 2018 – Mycronic AB (publ), förvärvar 100 procent av MRSI Systems, LLC (MRSI), med säte i North Billerica, Massachusetts i USA. Köpeskillingen uppgår till 40,7 MUSD (cirka 358 MSEK) på kassa- och skuldfri basis och finansieras med en kombination av egna medel och bankfinansiering. Utifrån vissa parametrar kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 20,2 MUSD (cirka 178 MSEK) utbetalas år 2020. Nettoomsättningen uppgick 2017 till 31 MUSD.

”MRSI passar perfekt i Mycronics strategi att förvärva ledande tillverkare av utrustning för elektronikproduktion som kännetecknas av krav på hög precision och hög flexibilitet. Detta förvärv är ytterligare ett steg i att exekvera vår strategi att växa med lönsamhet i näraliggande marknadssegment”, säger Lena Olving, VD och koncernchef för Mycronic.

MRSI utvecklar, tillverkar och säljer die bonding system med mycket hög precision för tillverkning av optoelektronik och mikroelektronik. Det största kundsegmentet är industrin för optisk kommunikation, vilken uppvisar stark tillväxt och drivs av ökande hastigheter inom telekommunikation och datakommunikation. Andra kundsegment inkluderar försvars- och flygindustri, life science samt avancerad tillverkningsindustri, där tillväxten drivs av miniatyrisering av komponenter.

”Detta förvärv kommer möjliggöra för Mycronic att fortsätta introducera nya spännande produkter som möter växande kundbehov vad gäller ökad precision, flexibilitet och hastighet. MRSI passar väl in i vår tillväxtstrategi och stöds av flera starka långsiktiga trender inom elektronikproduktion”, säger Thomas Stetter, Chef affärsområde Assembly Solutions på Mycronic.

MRSI kommer organisatoriskt att tillhöra divisionen Monteringsautomation inom affärsområdet Assembly Solutions. I divisionen Monteringsautomation ingår även AEi, ett av Mycronics nyligen genomförda förvärv. MRSI kommer tillsammans med AEi att bredda Mycronics produkterbjudande ytterligare, bearbeta nya segment inom elektronikindustrin och stärka erbjudandet till fordonsindustrin, exempelvis inom LiDaR (Light Detection and Ranging), som drivs av ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) och självkörande bilar.

“Vi är väldigt glada över att bli en del av Mycronic i en tid av betydande ökning av efterfrågan inom våra marknader, drivet av tillväxt inom datacenterapplikationer, telekommunikation och uppgraderingar till 5G och avancerade optiska sensorer. Att bli en del av Mycronic kommer från våra kunders perspektiv möjliggöra för MRSI att fortsätta leverera ledande automatiserade system för die bonding och att accelerera spännande innovationer i vår hårdvara och mjukvara ”, säger Michael Chalsen, VD på MRSI.

Förvärvet genomförs den 1 juni 2018, konsolideras i Mycronickoncernen från förvärvsdagen och förväntas bidra positivt till underliggande EBIT 2018.

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Thomas Stetter
Chef affärsområde Assembly Solutions
Tel: 08 - 638 52 00
thomas.stetter@mycronic.com

Torbjörn Wingårdh
CFO 
Tel: 08 - 638 52 00
torbjorn.wingardh@mycronic.com

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.

Mycronic är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1 juni 2018, kl 08.00.