Gå till innehåll
22 JAN. 2020, 07:30
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Mycronic AB (publ) har under de senaste åren vuxit kraftigt, både organiskt och genom förvärv. För att stå bättre rustade inför fortsatt lönsam tillväxt införs en ny koncernstruktur i syfte att uppnå bolagets strategiska prioriteringar: Öka lönsamheten inom Assembly Solutions, befästa och expandera positionen inom Pattern Generators samt öka närheten till kund. Den nya Mycronicorganisationen kommer att utgöras av fyra divisioner:

Assembly Solutions High Flex
Fokus på marknader för flexibel tillverkning, framför allt i Europa och USA. Inkluderar nuvarande divisionerna Ytmontering och Inspektion.

Assembly Solutions High Volume
Fokus på högvolymmarknader i Asien. Inkluderar nuvarande division Dispensering.

Assembly Solutions Global Technologies
Fokus på avancerade tillverkningslösningar med hög differentiering som stöds av långsiktiga och gynnsamma trender. Inkluderar nuvarande division Monteringsautomation.

Pattern Generators
Fokus på att behålla nuvarande ledande position inom segmenten bildskärmar och multi-purpose samt etablera Pattern Generators som en ledande leverantör av laserbaserade maskritare till halvledarindustrin.

Koncernledning
Koncernledningens sammansättning kommer att anpassas för att återspegla den nya koncernstrukturen. Nya medlemmar i koncernledningen blir Ivan Li, Sr VP High Volume och Michael Chalsen, Sr VP Global Technologies. Thomas Stetter blir Sr VP High Flex, medan Charlott Samuelsson fortsätter som Sr VP Pattern Generators. Niklas Edling blir Sr VP Corporate Development och Vice Vd. Funktionerna Produktion och FoU kommer att flyttas in i de fyra divisionerna och därmed inte representeras i koncernledningen. Lena Båvegård, Anette Mullis och Torbjörn Wingårdh kvarstår i sina nuvarande roller. Den nya organisationen börjar gälla i april.

”Den nya koncernstrukturen medför en bättre anpassning till marknaden och ett ökat kundfokus, med snabbare beslut nära kunderna och en förbättrad förmåga att anpassa lokal verksamhet till individuella marknadsbehov. Koncernstrukturen blir mer skalbar och kommer att underlätta för Assembly Solutions att nå en rörelsemarginal över 10 procent 2021”, säger Anders Lindqvist, Vd och koncernchef på Mycronic.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lindqvist
Vd och koncernchef
Tel: +46 8 638 52 00
anders.lindqvist@mycronic.com

Sven Chetkovich
Tf Director Investor Relations
Tel: +46 70 558 39 19
sven.chetkovich@mycronic.com

Mycronic är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 22 januari 2020, klockan 07:30. 

Om Mycronic
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på NASDAQ Stockholm. www.mycronic.com