Gå till innehåll
6 DEC. 2016, 08:00
PRESSMEDDELANDE
REGULATORISK

Täby, 6 december, 2016 - Mycronic AB (publ), justerar idag upp utsikterna för helårsförsäljningen 2016 till nivån 2 200 MSEK, exklusive effekter av förvärv.

Bakgrund till uppjusteringen är sammantaget en tidigarelagd leverans av en maskritare Prexision-80, en order som erhölls i december 2015, förändrad produktmix inom Mycronics båda affärsområden samt valutaeffekter.

Bolagets tidigare bedömning var att helårsförsäljning 2016 kommer att vara i nivån 1 900 MSEK, exklusive effekter av förvärv.

Mycronics maskritare Prexision-80 är ett avancerat system för kostnadseffektiv tillverkning av de mest avancerade fotomaskerna för bildskärmstillverkning. Vid ordertillfället avtalades med kunden att leverans skulle ske senast under första kvartalet 2017. Ett framgångrikt genomförande av projektet och överenskommelse med kunden har möjliggjort leverans redan under december 2016.

Kontaktpersoner hos Mycronic:
Lena Olving                         
VD och koncernchef            
Tel: 08 - 638 52 00
lena.olving@mycronic.com                                        

Per Ekstedt
CFO                                   
Tel: 08 - 638 52 00
per.ekstedt@mycronic.com                                        

Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan 
www.mycronic.com 

Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.  

Mycronic är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 6 december 2016, kl 08.00.