Gå till innehåll
25 JAN. 2019, 12:00
PRESSMEDDELANDE

Det ledande svenska högteknologiska företaget Mycronic som förser elektronikindustrin med högprecis och flexibel produktionsutrustning lanserar två nya kompakta ytmonteringsmaskiner som möjliggör högflexibla produktionslinjer med hastigheter upp till 100 000 komponenter per timme. Mycronic deltar vid IPC APEX 2019 (29–31 januari, San Diego Convention Center, monter 2141). Där kommer Mycronic visa hur de nya MY300HX och MY300EX kan konfigureras för att öka kundernas produktionskapacitet samtidigt som hög kvalitet och tillgänglighet upprätthålls i krävande tillämpningar.

Kombinerar hög flexibilitet med hög hastighet
Bland elektronikproducenter med stor produktvariation har Mycronics ytmonteringslösningar skapat sig ett namn för hög produktivitet och låg kostnad per placerad komponent i mycket komplexa produktionsmiljöer. 2017 lanserades de nyutvecklade MY300-modellerna för att möta utmaningarna med ökande produktvariation och allt flera miniatyriserade komponenter. Den nya maskinen tog bara hälften så stort golvutrymme som föregångaren MY200. De nya MY300HX och MY300EX fortsätter minska ytbehovet samtidigt som nya konfigurationsmöjligheter kombinerar hög flexibilitet med hög kapacitet.

Upp till dubbelt så stor kapacitet jämfört med tidigare linkonfigurationer
– Tidigare kunde vissa kunder nå en hastighetsgräns med våra maskiner och valde då att komplettera med en separat höghastighetslina, säger Mattias Jonsson, Product Manager Pick-and-Place, Mycronic. Nya MY300HX och MY300EX löser detta, tack vare omfattande hård- och mjukvaruuppgraderingar. Detta innebär att monteringslinor baserade på de nya modellerna får en flexibilitet som är jämförbar med våra högpresterande Synergy-linor, men med upp till dubbelt så hög kapacitet.

Medelstora till små serier med sömlös produktivitet
Den snabba ytmonteringsmaskinen MY300HX, och MY300EX för IC-montering, möjliggör en rad kompakta och flexibla linjekonfigurationer. För tillverkare med medelstora volymer och för andra, som är på väg att expandera mot större serier, är den mest attraktiva installationen tre maskiner i en och samma lina. Denna lina för medellånga serier, som ska demonstreras vid APEX 2019, skapar möjlighet för god avkastning på investeringen för producenter som kräver framtidssäker automation och de tekniska möjligheter som ett integrerat Mycronic-system erbjuder, genom att det eliminerar behovet av en separat, specifik höghastighetslina.

Förenklar komplex produktion vid höga hastigheter
– De nya produkterna MY300HX och MY300EX är viktiga delar i vår konstruktionsstrategi för MYPro Line. Strategin erbjuder kunderna en samordnad uppsättning modulära teknikplattformar som går att integrera i en intelligent fabriksmiljö, förklarar dr Thomas Stetter, Sr VP, Assembly Solutions. Dessa nya ytmonteringsmaskiner är kompakta nog att uppfylla krav på större volymer i en enda lina, samtidigt som de upprätthåller högsta möjliga tillgänglighet och flexibilitet i morgondagens krävande tillämpningar. Oavsett vilka framtida komponenter, kretskort eller volymer som kan bli aktuella så finns det ett sätt att hantera dem i höga hastigheter och med avbrottsfri intelligent automation.

En kompakt, flexibel och framtidssäker ytmonteringslina med kapacitet för 100 000 komponenter per timme, och 35 mm höga komponenter, kommer att visas i Mycronics monter 2141 vid IPC APEX 2019, 29–31 januari vid San Diego Convention Center.

För ytterligare information, kontakta: 
Dr Thomas Stetter
Sr VP, Assembly Solutions
Tel: +46 8 638 52 00, e-post: thomas.stetter@mycronic.com

Simon Sandgren
Marketing Director Assembly Solutions
Tel: +46 8 638 52 00, e-post: simon.sandgren@mycronic.com

Tobias Bülow
Director IR & Corporate Communications
Tel: +46 734 018 216, e-post: tobias.bulow@mycronic.com

Informationen i detta pressmeddelande publicerades den 25 januari 2019, klockan 12:00 CET.

Om Mycronic 
Mycronic AB är ett svenskt högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA. Mycronic (MYCR) är noterat på Nasdaq Stockholm. www.mycronic.com